Spotkanie Rycerzy Kolumba

Rycerze Kolumba spotkali się przy żłóbku w naszym kościele parafialnym. Nasz żłóbek jest kolejnym dziełem Rycerzy przy naszej parafii. Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia Rycerze kontynuowali swoje spotkanie z odpowiedzialnym za wspólnotę księdzem Proboszczem w Domu Nawiedzenia.