Kościół pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Józefa Jankowskiego w Męcikale

Kościół pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Józefa Jankowskiego w Męcikale 

Geneza kaplicy

Każdy kościół ma swoją historię. W Męcikale w powiecie chojnickim na Kaszubach, w parafii bruskiej, dzieje kaplicy są naprawę osobliwe.
Wszystko  zaczęło się od 1989 roku i od p. Jadwigi Główczewskiej –właścicielki dużego gospodarstwa w Męcikale, która na wiejskim zebraniu oświadczyła, że ofiaruje ziemię pod budowę kaplicy. Pan Stanisław Weltrowski- mieszkaniec tej wsi wziął to sobie do serca i postanowił sprawie nadać bieg.
Sondaż we wsi wykazał, że ludzie pragną  mieć DOM BOŻY na miejscu. Kiedyś jeździli do Brus do kościoła oddalonego o całe 8 km czym się dało-końmi, rowerami, chodzili pieszo, a zimą korzystali z sanek. Są też we wsi ludzie w podeszłym wieku. Męcikał dynamicznie się rozrasta nie tylko jako wieś wypoczynkowa. Przybywa zarówno stałych mieszkańców, jak i letników, którzy nie żałują grosza na budowę, choć przebywają tu sezonowo. Była to zatem ważna inicjatywa dla tutejszej społeczności.
Ksiądz prałat Zdzisław Wirwicki ówczesny proboszcz Parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Brusach, do której należy Męcikał, podjął w odpowiedzi na głos ludu wsi tak wielkie wyzwanie budowy kaplicy wespół ze Społecznym Komitetem Budowy Kaplicy  z Męcikała.

 

Społeczny Komitet Budowy Kaplicy (SKBK)

Jak wspomniano, pozytywna opinia mieszkańców i jednoznaczna wola miejscowej społeczności oraz darowizna gruntu  zadecydowały  o budowie kaplicy i  dały wstęp do kolejnych działań. Inwestorem została Parafia w Brusach na czele z naszym  proboszczem- ks. prałatem  Zdzisławem Wirwickim. Powstał Społeczny Komitet Budowy Kaplicy w Męcikale, który  prowadził obszerną dokumentację sprawozdawczo-finansową budowy.
 

Wybór  patrona

Wybór patrona miał miejsce dnia 1.05.2006 roku  w głosowaniu  jawnym  na spotkaniu SKBK w Męcikale. Został nim duchowny –błogosławiony ks. Józef Jankowski (1910-1941) pochodzący ze wsi Czyczkowy  z naszej parafii. To męczennik za wiarę. Został beatyfikowany dnia 13.06.1999 roku w Warszawie przez Papieża Jana Pawła II.
 
Wiele starania  w I etapie tzw.  wstępnym  kosztowało załatwianie  spraw własności, uzyskanie pozwolenia na budowę. Potem przyszły  prace przygotowawcze odnośnie  budowy kościoła – wyrównanie terenu i uporządkowanie działki. Następnie  wmurowanie kamienia węgielnego-aktu erekcyjnego kaplicy, zaznaczenie obejścia kościoła,  wykonania ogrodzenia, przygotowania miejsca pod Krzyż…
Po tych pracach  nastąpiła faza projektów – były to projekty dotyczące usytuowania, wielkości i kształtu kościoła itd. Projektantem kościoła jest Pan Jan Belzerowski z Chojnic.
 
Kościół zaprojektowano na 300 miejsc siedzących. Budowę Kościoła zaplanowano  na 5 lat (2007-2012). Zaprojektowano również obejście, parking, ulice wokół kościoła (ul.3 Maja i Nad Brdą) zgodnie z planem sołectwa. Urząd Miasta i Gminy w Brusach zobowiązał się zagospodarować teren wokół kościoła i te roboty sfinansować. Projekt i dokumentację kościelną sfinansowała Parafia w Brusach.
 
Jak ważna była to inicjatywa świadczyły darowizny. Dla przykładu, projekt instalacji elektrycznej został wykonany bezpłatnie…
Po fazie wstępnej i projektów  nastąpiła część wykonawcza-obliczenia ,planowanie materiałów… Wielkie dzieło budowy zaczęło nabierać tempa… Zwożono kamień na fundamenty, kopano fundamenty-tych zadań podjęła się bezinteresownie pewna firma z Brus.
Znów pomoc darczyńców okazała się nieodzowna. Dla przykładu, żwir otrzymano bezpłatnie, deski na więźbę dachową dostarczyli prywatni właściciele lasów w Męcikale i otrzymano od Nadleśnictw Rytel ,Czersk i Przymuszewo….
 

Kolejne Etapy Budowy

Właściwe prace budowlane rozpoczęły  się od poświęcenia Krzyża i miejsca budowy przez ks. biskupa pelplińskiego J. B. Szlagę w dniu 6.05.2006 roku. W rok później, dnia 12.05. 2007 roku ,nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego w fundamenty kościoła i poświęcenie całego dzieła przez bp diecezjalnego J. B. Szlagę.
 
Dach wieży pokryto blachą miedzianą zakupioną przez Radę Parafialną z Brus. Wieża  ma  charakter religijny i widokowy. Dzięki takiej fuzji było możliwe pozyskanie środków na jej budowę .Wieża będzie udostępniana od lata i będzie można ją  zwiedzać grupami lub indywidualnie.Są też sponsorzy indywidualni, do których zalicza się p. Stanisław Turzyński z Brus –ofiarodawca zewnętrznych drzwi głównych do kościoła. Kolejne wsparcie uzyskano od Urzędu Miasta i Gminy Brusy  na podłączenie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z uwagi na służebność społeczną. Trzeba zaznaczyć, że nawet galopujące ceny na materiały budowlane nie były w stanie zahamować na dłużej tempa budowy. Obecnie budowa kościoła została ukończona, a teren wokół niego został zagospodarowany.
 

Kronika budowy

Kronikę budowy prowadzi p. Piotr Szulc – członek Komitetu Budowy.
 
 

Podziękowania

Ksiądz Prałat i Komitet Budowy są wdzięczni P. Bogu i wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie i pomoc w budowie kaplicy.
 
 

kontakt

Przewodniczący SKBK
 
Stanisław Weltrowski
 
Męcikał ul. 3 Maja
 
tel. kom . 502 550 829
 

MODLITWA

 
Wszechmogący i miłosierny Boże, 
Ty wezwałeś błogosławionego księdza
Józefa Jankowskiego 
do naśladowania Twego Syna 
w posłannictwie Dobrego Pasterza
i pozwoliłeś mu złożyć świadectwo 
największej miłości, 
potwierdzone śmiercią męczeńską. 
Spraw, prosimy, abyśmy ustawicznie
wzrastali w ewangelicznej miłości
i za jego wstawiennictwem
udziel nam tej łaski…,
o którą pokornie prosimy.
 
Jezu, Dobry Pasterzu, wysłuchaj nas!
Matko Boża, Królowo Apostołów,
módl się za nami.
Amen.
 
O łaskach otrzymanych za pośrednictwem błogosławionego ks. Józefa Jankowskiego prosimy informować: 
Ośrodek Postulacji 
ul. Skaryszewska 12 
03-802 Warszawa