Kościół pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Józefa Jankowskiego w Męcikale

Kościół pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Józefa Jankowskiego w Męcikale

budowa kościoła ukończona
 

Geneza kaplicy

Każdy kościół ma swoją historię. W Męcikale w powiecie chojnickim na Kaszubach , w parafii bruskiej dzieje kaplicy są naprawę osobliwe.
Wszystko  zaczęło się od 1989 roku  i od  p. Jadwigi Główczewskiej –właścicielki dużego gospodarstwa w Męcikale, która na wiejskim zebraniu oświadczyła, że ofiaruje ziemię pod budowę kaplicy . Pan Stanisław Weltrowski- mieszkaniec tej wsi wziął to sobie do serca i postanowił sprawie nadać bieg.
Sondaż we wsi wykazał ,że ludzie pragną  mieć DOM BOŻY na miejscu. Kiedyś jeździli do Brus do kościoła oddalonego  o całe 8 km czym się dało-końmi, rowerami, chodzili pieszo, a zimą korzystali z sanek. Jeszcze i dziś  nie wszyscy mają samochody. Są też we wsi ludzie w podeszłym wieku. Męcikał dynamicznie się rozrasta nie tylko jako wieś wypoczynkowa. Przybywa zarówno stałych mieszkańców ,jak i  letników, którzy nie żałują grosza na budowę , choć przebywają  tu sezonowo. Jest to zaiste ważna  inicjatywa z wielu względów.
Ksiądz prałat-proboszcz Parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Brusach, do której należy Męcikał, podjął w odpowiedzi na głos ludu wsi tak wielkie wyzwanie budowy kaplicy wespół ze Społecznym Komitetem Budowy Kaplicy  z Męcikała.

 
 

Społeczny Komitet Budowy Kaplicy  /SKBK/

Jak wspomniano, pozytywna opinia mieszkańców i jednoznaczna wola miejscowej społeczności oraz darowizna gruntu  zadecydowały  o budowie kaplicy i  dały wstęp do kolejnych działań.
Inwestorem została Parafia w Brusach na czele z naszym  proboszczem- ks. prałatem  Zdzisławem Wirwickim
Powstał Społeczny Komitet Budowy Kaplicy w Męcikale / SKBK/,który  wytycza zadania i prowadzi obszerną dokumentację sprawozdawczo-finansową budowy. Na tych spotkaniach zawsze jest obecny ks. prałat Wirwicki.
Komitet co roku przygotowuje sprawozdanie finansowe z przebiegu prac budowlanych dla Kurii Biskupiej.
 

Wybór  patrona

Wybór patrona miał miejsce dnia 1.05.2006 roku  w głosowaniu  jawnym  na spotkaniu SKBK w Męcikale. Został nim duchowny –błogosławiony ks. Józef . Jankowski /1910-1941/ ze wsi Czyczkowy  z naszej parafii. To męczennik za wiarę .Został beatyfikowany dnia 13.06.1999 roku w Warszawie przez Papieża Jana Pawła II.
Niejeden raz Komitet Budowy  wzdycha do błogosławionego i otrzymuje pomoc. Budowa idzie rytmicznie do przodu, nie ma przestojów, materiały są załatwiane czasem bardzo szybko- jak mówi przewodniczący Komitetu Budowy – p. Stanisław Weltrowski  .Tak więc to, co niemożliwe ,staje się możliwe.
Etapy budowy kaplicy
 
Wiele starania  w I etapie tzw.  wstępnym  kosztowało załatwianie  spraw własności, uzyskanie pozwolenia na budowę .Potem przyszły  prace przygotowawcze odnośnie  budowy kościoła – wyrównanie terenu i uporządkowanie działki. Następnie  wmurowanie kamienia węgielnego-aktu erekcyjnego kaplicy  ,zaznaczenie  obejścia kościoła,  wykonania ogrodzenia, przygotowania miejsca pod Krzyż…
Po tych pracach  nastąpiła faza projektów –były to projekty dotyczące usytuowania, wielkości i kształtu kościoła …Projektantem kościoła jest Jan Belzerowski z Chojnic.
Kościół zaprojektowano  na 300 miejsc siedzących. Budowę Kościoła zaplanowano  na 5 lat /2007-2012/.
Zaprojektowano też obejście ,parking ,ulice wokół kościoła /ul.3 Maja i Nad Brdą / zgodnie z planem sołectwa .Urząd Miasta i Gminy w Brusach zobowiązał się zagospodarować teren wokół kościoła i te roboty sfinansować ,jednak nie ma możliwości prawnej wsparcia budowy obiektów sakralnych.  Tak więc projekt i dokumentację kościelną sfinansowała Parafia w Brusach.
No i rozpoczęły się kolejne darowizny .Projekt instalacji elektrycznej został wykonany bezpłatnie…
Po fazie wstępnej i projektów  nastąpiła część wykonawcza-obliczenia ,planowanie materiałów…
Wielkie dzieło budowy zaczęło nabierać tempa…Zwożono kamień na fundamenty / do  obudowy fundamentów /,kopano fundamenty-podjęła się tej pracy bezinteresownie pewna  firma z Brus.
I znów pomoc darczyńców okazała się nieodzowna .Dla przykładu żwir otrzymano bezpłatnie ,deski na więźbę dachową dostarczyli  prywatni właściciele lasów w Męcikale i  otrzymano od Nadleśnictw Rytel ,Czersk i Przymuszewo….
 

Stan obecny budowy kościoła

Właściwe prace budowlane rozpoczęły  się od poświęcenia Krzyża i miejsca budowy przez ks. biskupa pelplińskiego J. B. Szlagę w dniu 6.05.2006 roku  .
W rok później , dnia 12.05. 2007 roku ,nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego w fundamenty kościoła i poświęcenie całego dzieła przez bp diecezjalnego J. B. Szlagę.
Obecnie kościół  stoi w stanie surowym , jest zadaszony papą, /dachówka jest już na placu od sponsora/ , brakuje okien ,drzwi …Wieża jest już otynkowana . Dach wieży pokryto blachą miedzianą zakupioną przez Radę Parafialną z Brus. Wieża  ma  charakter religijny i widokowy .Dzięki takiej fuzji było możliwe pozyskanie środków na jej budowę .Wieża będzie udostępniana  od lata i będzie można ją  zwiedzać grupami lub indywidualnie /klucz u p. S. Weltrowskiego/ .
Trzeba zaznaczyć ,że nawet galopujące ceny na materiały budowlane nie były w stanie zahamować na dłużej  tempa budowy.
 

Środki na budowę

Dotychczas dobrze  radzono sobie ze zbieraniem  środków –wyemitowano cegiełki o różnych nominałach ,które rozprowadzano na terenie miasta  i gminy Brusy.. Oprócz zbiórek pieniężnych były dary materiałowe ,lub  świadczenie pracy  na rzecz kościoła.   Komitet Budowy  wystosował pisma do zakładów pracy w gminie Brusy z prośbą o wsparcie finansowe .Zabiegał o sponsorów indywidualnych w kraju i za granicą..
Parafia w Brusach wykazuje również duże zainteresowanie sprawami budowy. Dwie tace w miesiącu są przeznaczone na ten cel. Wielkie jest zaangażowanie ksiądz prałata-proboszcza bruskiej parafii-codziennie jest na budowie i  ją nadzoruje swym bacznym i dobrym  okiem , służy również pomocą merytoryczną i zapewne modlitwą bardzo wspomaga to  dzieło Boże..
Są też sponsorzy indywidualni, do których zalicza się p. Stanisław Turzyński z Brus –ofiarodawca zewnętrznych drzwi głównych do kościoła.
Kolejne wsparcie uzyskano od Urzędu Miasta i Gminy Brusy  na podłączenie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z uwagi na służebność społeczną .
Organizuje się imprezy charytatywne we wsi na rzecz budowy-prężnie działa Stowarzyszenie „Nad Brdą”, szkoła podstawowa, wszyscy mieszkańcy jednoczą się w tym wielkim dziele.
Długo by wymieniać ludzi dobrego serca…
 

Kronika budowy

Kronikę budowy prowadzi p. Piotr Szulc – członek Komitetu Budowy.
 
 

Podziękowania

Ksiądz Prałat i Komitet Budowy są wdzięczni P. Bogu i wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie i pomoc w budowie kaplicy.
 
 

kontakt

Przewodniczący SKBK
 
Stanisław Weltrowski
 
Męcikał ul. 3 Maja
 
tel. kom . 502 550 829
 
 
 

MODLITWA

 
Wszechmogący i miłosierny Boże,
 
Ty wezwałeś błogosławionego księdza
 
Józefa Jankowskiego
 
do naśladowania Twego Syna
 
w posłannictwie Dobrego Pasterza
 
i pozwoliłeś mu złożyć świadectwo
 
największej miłości,
 
potwierdzone śmiercią męczeńską.
 
Spraw, prosimy, abyśmy ustawicznie
 
wzrastali w ewangelicznej miłości
 
i za jego wstawiennictwem
 
udziel nam tej łaski…,
 
o którą pokornie prosimy.
 
Jezu, Dobry Pasterzu, wysłuchaj nas!
 
Matko Boża, Królowo Apostołów,
 
módl się za nami.
 
Amen.
 
O łaskach otrzymanych za pośrednictwem błogosławionego ks. Józefa Jankowskiego prosimy informować:
 
 
Ośrodek Postulacji
 
ul. Skaryszewska 12
 
03-802 Warszawa
 
0