II ROK FORMACJI

Program duszpasterstwa młodzieży Bierzmowanej Diecezji Pelplińskiej:

 1. CEL
  >ewangelizacja: doprowadzenie osób przygotowujących się do sakramentu bierzmowania do świadomej decyzji wiary oraz towarzyszenie w dalszym wzroście;
  >wprowadzenie we wspólnotę parafialną: pomoc w poznaniu jej i odkryciu w niej swego miejsca oraz podjęciu odpowiedzialności za nią.
 2. ZASADY ORGANIZACJI
  >w formacji parafialnej przygotowującej do bierzmowania mogą uczestniczyć jedynie uczniowie biorący jednocześnie udział w katechezie szkolnej.
  >Kandydaci do bierzmowani przygotowują się w parafii zamieszkania w grupach 15-20 osobowych.
  > Każda grupa ma swego animatora: księdza lub osobę świecką.
  >Realizacja programu przebiega następująco.
  -klasy 8 szkoły podstawowej – pierwszy rok formacji
  -klasy I szkoły ponadpodstawowej – drugi rok formacji zakończony bierzmowaniem
  Roczniki przygotowują się równolegle w dwóch niezależnych grupach i w każdej z nich realizują plan spotkań zgodnie z poniższym harmonogramem. Nie dopuszcza się łączenia roczników. np. gdy w 2023 roku przygotowanie rozpoczyna klasa 8, to w 2024 r. grupa ta realizuje program drugiego roku formacji i równocześnie kolejne klasy 8 rozpoczynają przygotowanie i realizują program pierwszego roku formacji – spotkania tych grup odbywają się w innym czasie.
  >Młodzież kończąca realizację II roku formacji przystępuje do sakramentu bierzmowania w swojej parafii.
  >Po przyjęciu sakramentu Bierzmowania w naszej parafii młodzież ma możliwość kontynuacji formacji w grupach parafialnych: Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, Ministrantach i Lektorach, Domownikach Boga, Grupie CREDO oraz w muzycznym zespole AD DOMINUM.
II rok formacji (I klasy szkoły ponadpodstawowej) – 6 spotkań
WYDARZENIE
rozkład terminów spotkań zależy od daty bierzmowania.
Spotkanie 1: Triduum św. Stanisława Kostki/Dzień skupienia ze św. Stanisławem Kostką
Spotkanie 2: Nabożeństwo pokutne
Spotkanie 3: Warsztaty biblijne
Spotkanie 4: Adoracja
Spotkanie 5: Budowanie wspólnoty
Spotkanie 6: Posługa charytatywna: dary dla osób dotkniętych niedostatkiem
Spotkania przygotowujące bezpośrednio do liturgii sakramentu, Nowenna do Ducha Świętego

PONADTO OBOWIĄZKOWO PODCZAS FORMACJI
>OBOWIĄZKOWE UCZESTNICTWO W NABOŻEŃSTWACH W ROKU LITURGICZNYM
Msze św. niedzielne – uczestnictwo: wszystkie Msze św. w ciągu roku
Nabożeństwa różańcowe – uczestnictwo: co najmniej dwa razy w tygodniu w pierwszym roku formacji, co najmniej raz w tygodniu w drugim roku formacji
Nabożeństwa drogi krzyżowej – uczestnictwo: wszystkie nabożeństwa
Triduum Paschalne – uczestnictwo: całe Triduum
Nabożeństwa majowe – uczestnictwo: co najmniej dwa razy w tygodniu w pierwszym roku formacji, co najmniej raz w tygodniu w drugim roku formacji
>CELEBRACJA 9 I PIĄTKÓW MIESIĄCA
Zalecane jest, aby kandydaci w I roku formacji odprawili od października do czerwca nabożeństwo dziewięciu pierwszych piątków miesiąca (w drugim roku formacji byłoby to także wskazane). Nabożeństwo dla kandydatów obejmuje w naszej parafii:
*spowiedź w I czwartki miesiąca od godz. 17.00 ze względu na liczne spowiedzi dzieci w I piątki miesiąca a spowiadających kapłanów jest jedynie 4, kandydaci do bierzmowania przychodzą tylko w I czwartki miesiąca od godz. 17.00 lub inne dni poza I piątkiem, spowiedź w Brusach jest codziennie 30 minut przed Mszami św. o godz. 6.30, 8.00 i 18.00 i spowiadają wtedy wszyscy kapłani pracujący w parafii.
*uczestnictwo we Mszy św. z nabożeństwem pierwszopiątkowym o godz. 16.00 lub 18.00, podczas której zamiast kazań głosi się katechezę wyjaśniającą nabożeństwo (1 temat), Miłosierdzie Boże (2 temat), znaczenie i praktykę sakramentu spowiedzi (3 temat), przebaczenie i pojednanie (4 temat), pięć warunków dobrej spowiedzi (tematy 5-9).
>SPRAWDZENIE ZNAJOMOŚCI MAŁEGO KATECHIZMU
*w pierwszym roku formacji: 5 warunków dobrej spowiedzi, Błogosławieństwa, tajemnice różańca, uczynki Miłosierdzia względem duszy, uczynki miłosierdzia względem ciała, akty strzeliste: wiary, nadziei i miłości.
*w drugim roku formacji: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, 10 przykazań Bożych, przykazanie miłości, 7 sakramentów świętych, 6 prawd wiary, 7 darów Ducha Świętego, 7 grzechów głównych.

Podział na grupy z Animatorami:

Lilla Rafińska692 241 796

 1. Bluma Nikodem
 2. Chylewska Dominika
 3. Cuppa Dariusz
 4. Czarnowska Natalia
 5. Goebel Klaudiusz
 6. Jażdżewski Miłosz
 7. Kiedrowski Kacper
 8. Knut Angelika
 9. Kosikowska Monika
 10. Narloch Marta
 11. Posieczek Jan
 12. Remus Weronika
 13. Ringwelski Kamil
 14. Rolbiecki Antoni
 15. Skiba Agata
 16. Skórczewski Filip
 17. Spot Gliszczyńska Roksana
 18. Stros Sandra
 19. Szultka Natalia
 20. Trzebiatowska Patrycja
 21. Wirkus Dominika
 22. Wirkus Kinga
 23. Kosikowska Katarzyna

Mariola Różycka – 665 234 300

 1. Frymark Oskar
 2. Gierszewska Marta
 3. Gliszczyński Aleks
 4. Hamerska Oliwia
 5. Kurs Franciszek
 6. Lamczyk Aleksander
 7. Landowski Franciszek
 8. Lendowska Agata
 9. Mankiewicz Maciej
 10. Orzłowska Agata
 11. Ostrowska Bianka
 12. Paliszewska Magdalena
 13. Pepliński Mateusz
 14. Pepliński Wiktor
 15. Piechowska Izabela
 16. Radtka Nina
 17. Repiński Jakub
 18. Sielska Daria
 19. Sielska Sandra
 20. Trzebiatowska Julia
 21. Wielewska Emilia
 22. Wysińska Sandra
 23. Zabrocki Jakub

Andrzej Różycki – 607 207 033

 1. Bruski Hubert
 2. Bucław Roksana
 3. Chabowski Jan
 4. Chrapkowska Zuzanna
 5. Dorau Jakub
 6. Dorau Wiktor
 7. Gawin Roksana
 8. Gawin Sandra
 9. Kiedrowicz Lena
 10. Krygowski Filip
 11. Lewińska Oliwia
 12. Lubiński Jakub
 13. Nojman Paulina
 14. Orzłowska Lena
 15. Peplińska Maja
 16. Piekarski Wojciech
 17. Rogalla Nina
 18. Szuca Jakub
 19. Tuleja Damian
 20. Warnke Maksymilian
 21. Żmuda Trzebiatowska Dominika

Wioletta Piekarska – 698 523 236

 1. Ciemińska Wiktoria
 2. Gierszewska Anastazja
 3. Janta Adam
 4. Janta Weronika
 5. Januszewski Przemysław
 6. Klonowska Julia
 7. Kołatka Filip
 8. Kubiszewska Wiktoria
 9. Landowska Karolina
 10. Miloch Adriana
 11. Miszewski Jan
 12. Nojman Arkadiusz
 13. Nowak Julia
 14. Pokrzywinska Paulina
 15. Rekowska Marta
 16. Ryduchowska Amelia
 17. Rydygier Weronika
 18. Szyngwelski Paweł
 19. Trzebiatowska Dominika
 20. Żalińska Amelia
 21. Żaliński Andrzej
 22. Ziółtkowska Bianka

Basia Stoltmann – 669 029 362

 1. Brzeziński Mateusz
 2. Chrzanowska Maja
 3. Czapiewska Emilia
 4. Czapiewska Marta
 5. Diwan Wiktor
 6. Duraj Adrian
 7. Gierszewska Agata 
 8. Gierszewska Julia
 9. Hoppe Paweł
 10. Jeżewski Michał
 11. Krzoska Kinga
 12. Kulesza Przemysław
 13. Meller Sandra
 14. Ossowska Martyna
 15. Pałubicka Kinga
 16. Pestka Alan
 17. Renk Emilia
 18. Roda Adam
 19. Rytlewska Łucja
 20. Warsińska Daria
 21. Wierzbicki Ksawery
 22. Wojciechowska Wiktoria

Honorata Turzyńska – 666 093 947

 1. Ciemińska Zuzanna
 2. Drążkowski Julian
 3. Gierszewska Sara
 4. Gierszewski Adam
 5. Jankowska Paulina
 6. Kinka Gabriela
 7. Kłopotek Filip
 8. Kobus Oliwia
 9. Kozłowski Bartosz
 10. Leper Sandra
 11. Lipski Patryk
 12. Lubecki Paweł
 13. Lubiński Kamil
 14. Łukowicz Wiktoria
 15. Masiak Zuzanna
 16. Połczyńska Oliwia
 17. Sielski Filip
 18. Sikora Oliwier
 19. Skwiercz Lena
 20. Szczęsny Bartosz
 21. Wałdoch Wiktoria
 22. Zblewski Konrad
 23. Lemańczyk Maja
 24. Wysocka Dominika

Sylwia Gliszczyńska – 880 581 972

 1. Bucław Liliana
 2. Czarnowski Daniel
 3. Czarnowski Ksawery
 4. Gierszewska Patrycja
 5. Kiedrowicz Natalia
 6. Kin Kamila
 7. Lewiński Artur
 8. Lewiński Michał
 9. Miszcziszin Mikołaj
 10. Spot Gliszczyński Sebastian
 11. Stolc Hubert
 12. Szyngwelski Fabian
 13. Czarnowski Grzegorz
 14. Czarnowski Wiktor
 15. Kloskowska Maja
 16. Kloskowski Maciej
 17. Knut Gracjan
 18. Lubiński Jakub
 19. Czarnowska Małgorzata

Anna Pellowska – 664 968 760

 1. Daszkowski Franciszek 
 2. Dułak Nikola
 3. Kiedrowicz Kacper
 4. Knopik Jakub
 5. Pellowski Kacper
 6. Pepliński Szymon
 7. Półczyńska Oliwia
 8. Pruska Anna
 9. Pryba Kacper
 10. Rogala Michał
 11. Skiba Miosz
 12. Szczepańska Michalina
 13. Warsinski Adrian
 14. Warsińska Amelia
 15. Zabrocka Julia

Anna Klonowska – 600 697 892

 1. Andrearczyk Marta
 2. Bruski Alex
 3. Drobiński Jakub Kazimierz
 4. Jakubowska Zuzanna
 5. Jażdżewski Franciszek
 6. Kiedrowicz Damian
 7. Kulesza Oliwier Jacek
 8. Kutz Amelia
 9. Lewinska Kamila
 10. Nakielska Emilia
 11. Pałubicka Natalia
 12. Pestka Mateusz
 13. Pruski Sławomir
 14. Szyszka Paweł
 15. Wardyn Lena Weronika
 16. Żychska Zofia