II ROK FORMACJI

Program duszpasterstwa młodzieży Bierzmowanej Diecezji Pelplińskiej:

 1. Cele programu są dwa. Pierwszym jest ewangelizacja, czyli doprowadzenie osób przygotowujących się do sakramentu Bierzmowania do świadomej decyzji wiary oraz towarzyszenie w dalszym wzroście. Drugim celem jest wprowadzenie we wspólnotę parafialną: pomoc w jej poznaniu i odkryciu w niej swojego miejsca oraz podjęciu odpowiedzialności za nią.
 2. Duszpasterskie przygotowanie kandydatów do Bierzmowania nie zastępuje przygotowania katechetycznego, ale mu towarzyszy. Kandydat do Bierzmowania podczas katechezy w szkole intelektualnie pogłębia swoją wiedzę a przy parafii zdobytą wiedzą wykorzystuje w praktyce oraz poznaje modlitwę wspólnotową. Żeby uczestniczyć w przygotowaniu parafialnym należy uczęszczać na katechezę szkolną.
 3. Przygotowanie kandydatów do Bierzmowania trwa 2 lata. Rozpoczyna się w 8 klasie szkoły podstawowej i jest kontynuowane w 1 klasie szkoły ponadpodstawowej.
 4. Kandydaci posługują się indeksami, które służą weryfikacji uczestnictwa w formacji (czyli przygotowaniu) w zakresie podstawowym – określają niezbędne minimum, by zakończyć formację przed przyjęciem sakramentu Bierzmowania.
 5. Po przyjęciu sakramentu Bierzmowania młodzież ma możliwość kontynuacji formacji w grupach parafialnych: Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, Ministrantach i Lektorach, Domownikach Boga, Grupie CREDO oraz w muzycznym zespole AD DOMINUM.
 6. Kandydaci do Bierzmowania w parafii przygotowują się w grupach maksymalnie 20 osobowych. Każda grupa ma swojego świeckiego animatora. Animatorzy są wybierani przez księdza prowadzącego przygotowania do Bierzmowania za wiedzą Księdza Proboszcza.
 7. W ciągu roku kandydat obowiązkowo bierze udział w każdym z 8 spotkań formacyjnych, nazywanych MPM – młodzieżowe piątki miesiąca. Zwolnić z takiego spotkania może jedynie Rodzic. MPM odbywa się w piątek o godz. 19.00 w kościele w Brusach i trwa do godz. 20.00. Podczas tego spotkania młodzież gromadzi się w swoich grupach z animatorami, słucha konferencji oraz uczestniczy w Adoracji Pana Jezusa. W tym czasie ma również okazje do skorzystania z sakramentu Spowiedzi św. Po tej części ma jeszcze czas, aby porozmawiać ze swoim świeckim animatorem o różnego rodzaju akcjach i wyzwaniach, które będą podejmować. Spotkania będą odbywały się po jednym we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu. Następnie na wiosnę w marcu, kwietniu, maju i czerwcu.
 8. Każdy kandydat podczas 2 -letniego cyklu przygotowań, powinien raz uczestniczyć w rekolekcjach kerygmatycznych GPS – podczas pierwszego roku formacji, chyba, że z powodu choroby lub innego wydarzenia weźmie w nich udział w innym terminie lub innej parafii.
 9. Poniżej zamieściliśmy instrukcję obsługi indeksu kandydata oraz wykaz grup wraz z odpowiedzialnymi animatorami. W razie pytań można je kierować do danego animatora swojej grupy lub pań katechetek, ostatecznie także księdza prowadzącego.

Instrukcja obsługi indeksu kandydata w II roku formacji:

Obecność na Mszy św. (strony 32-35):

 • Obowiązkowa jest obecność na Mszach niedzielnych
 • w Mszy można uczestniczyć w innym kościele
 • po zakończonej Mszy można podejść do stopni ołtarza, czyli balasek i otrzymać pieczątkę od uprawnionej do tego osoby świeckiej – ważne, aby samemu uzupełnić datę przy każdej Mszy św., bez tego osoba świecka ma prawo nie przybić pieczątki.
 • w przypadku choroby lub innego wydarzenia czy powodu należy przez Rodzica odnotować to w indeksie

Wydarzenia (strona 36):

 • Triduum św. Stanisława Kostki – podczas MPM we wrześniu z Animatorem
 • nabożeństwo pokutne – podczas MPM w październiku z Animatorem
 • Adoracja – podczas MPM w listopadzie z Animatorem
 • Posługa charytatywna:
  W listopadzie młodzież w swoich grupach będzie pod okiem Animatora przygotowywać własnoręcznie skromne upominki dla osób starszych oraz schorowanych z naszej parafii na święta Bożego Narodzenia.
 • Świąteczne dary dla osób dotkniętych niedostatkiem:
  W marcu młodzież w swoich grupach będzie pod okiem Animatora przygotowywać własnoręcznie skromne upominki dla osób starszych oraz schorowanych z naszej parafii na święta Wielkanocne.
 • Dzień skupienia ze św. Stanisławem Kostką – podczas MPM w marcu z Animatorem
 • Dzień skupienia z bł. Karoliną Kózkówną – podczas MPM w kwietniu z Animatorem
 • Szkolne rekolekcje wielkopostne – pieczątki zdobywamy po każdym dniu rekolekcji
 • Warsztaty biblijne – podczas MPM w maju z Animatorem
 • Warsztaty o modlitwie – podczas MPM w czerwcu z Animatorem

Nabożeństwa różańcowe (strona 37):

 • minimum dwa razy w tygodniu, jednak zaleca się częściej lub jeżeli jest taka możliwość codziennie
 • można w nabożeństwie uczestniczyć w kościele w Brusach lub w innym kościele (chodzi tu o nabożeństwo dla dorosłych, młodzież przychodzi na nabożeństwo dla dzieci tylko w wyjątkowych przypadkach)
 • jeżeli różaniec jest odmawiany w domu, w indeksie odnotowuje to któryś z Rodziców.

Roraty (strona 38):

 • minimum dwa razy w tygodniu, jednak zaleca się częściej lub jeżeli jest taka możliwość to codziennie
 • można w Mszy św. uczestniczyć w kościele w Brusach lub w innym kościele
 • można brać udział w Mszy św. wieczornej, jeśli nie dokonaliśmy tego rano na roratach.

Droga krzyżowa (strona 39):

 • w nabożeństwie Drogi Krzyżowej można brać udział w kościele w Brusach lub w innym kościele
 • Pieczątkę będzie można uzyskać po zakończonym nabożeństwie przy balaskach

Triduum Paschalne (strona 39):

 • w celebracjach liturgicznych można uczestniczyć w innym kościele
 • Pieczątkę będzie można uzyskać jak zawsze po Mszy przy balaskach
 • Zaleca się uczestnictwo w Liturgii Paschalnej (w nocy)

Nabożeństwa majowe (strona 40):

 • minimum dwa razy w tygodniu, jednak zaleca się częściej lub jeżeli jest taka możliwość to codziennie
 • można w nabożeństwie uczestniczyć w kościele w Brusach lub w innym kościele
 • można brać udział w nabożeństwie majowym przy kaplicy lub krzyżu, a także odmawiać litanię razem z rodziną – wtedy podpisu dokonuje Rodzic

Comiesięczna spowiedź (strona 41):

 • Okazja do spowiedzi dla kandydatów do Bierzmowania jest szczególnie w I czwartek miesiąca od godz. 17.00 do 18.00 oraz podczas MPM.
 • Możliwość do spowiedzi w naszym kościele pół godziny przed każdą Mszą świętą, w każdy piątek od 17.00 do 18.00.
 • Kandydaci nie przychodzą do spowiedzi w I piątki miesiąca – ten czas jest zarezerwowany dla dzieci, które przyjęły I Komunię Św.
 • Można spowiadać się w innym kościele

Msza św. z Komunią św. w I piątek miesiąca (strona 41):

I piątki miesiąca w naszej parafii zbierają dzieci po I Komunii św., dlatego dla kandydatów do Bierzmowania jest to praktyka dodatkowa. Spowiedź dla Bierzmowanych jest w I czwartek miesiąca, w I piątek spowiadamy dzieci komunijne.
Jeśli ktoś uczestniczy w I piątkach miesiąca to wystarczy, że przystąpi do Komunii św., dlatego, że wyspowiadał się dzień wcześniej w czwartek. Nie stawiamy pieczątek za I piątki miesiąca!

Mały katechizm (strona 42):

 • Uczniowie zaliczają go w ramach katechezy, katecheta dokonuje odpowiedniego wpisu.
 • W przypadku nie zaliczenia nawet jednej części katechizmu kandydat nie zaliczy całego roku formacji

Spowiedź przed Sakramentem Bierzmowania (strona 42):

Kandydat wpisuje do indeksu datę oraz przystępuje do spowiedzi podając wcześniej księdzu indeks. Przed samym Bierzmowaniem podana zostanie data dodatkowej spowiedzi św. dla kandydatów, oczywiście do spowiedzi można przystąpić także w innym terminie, ważne, aby uczynić to przed Bierzmowaniem, żeby ten sakrament przyjąć w stanie łaski uświęcającej.

Bezpośrednie przygotowanie liturgii sakramentu Bierzmowania oraz nowenna do Ducha Świętego (strona 43):

Jest to cykl spotkań przed samym Bierzmowaniem. O tych terminach będziemy informować na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych i na stronie internetowej, dopiero gdy poznamy datę Bierzmowania wyznaczoną przez Księdza Biskupa.

Patron Bierzmowania (strona 44-46):

Postaraj się wybrać swojego patrona do Bierzmowania podczas modlitwy. Niech to będzie Twój wyjątkowy święty, który będzie Ci pomagał i prowadził w dorosłym życiu. Poznaj jego życiorys, może stanie się dla Ciebie inspiracją do głębokiego życia wiarą.

Uczestnictwo dobrowolne (strona 47-50):

Kandydaci wypełniają we własnym zakresie, zdobywając wpisy od osób odpowiedzialnych za poszczególne wydarzenia czy spotkania formacyjne.

Uczestnictwo w lekcjach religii (strona 51):

Uzupełnia katecheta na prośbę kandydata.

Zaliczenie 2 roku przygotowania (strona 52):

Rozmowa z Animatorem swojej grupy, która podsumuje II rok przygotowań. W przypadku problemów z kandydatem, lekceważącym stosunkiem do przygotowań kandydat zostanie wstrzymany do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Decyzję o dopuszczeniu kandydata ostatecznie podejmuje zawsze Ksiądz Proboszcz.

Nie jest tego wcale tak dużo i wpisuje się to wszystko w rok liturgiczny. Pamiętajcie, że indeks i wszystkie te różne działania są tylko i wyłącznie po to, żebyście faktycznie dobrze przygotowali się do Bierzmowania, pokochali Jezusa i Jego Kościół. Indeks jest tylko narzędziem, program jest tylko sposobem. Ostatecznie chodzi o to, żebyście na serio potraktowali swoją wiarę. 

Na cały czas przygotowań niech Wam i Waszym Rodzinom Dobry Bóg błogosławi!

Podział kandydatów na grupy z Animatorami:

Gosia Budziewska – 606 270 189

 1. Andrzejczak Jakub
 2. Czapiewski Robert
 3. Dombrowski Kacper
 4. Goebel Juliusz
 5. Goebel Martyna
 6. Kaszubowska Agnieszka
 7. Kloskowska Agata
 8. Kobierowska Aleksandra
 9. Maziarz Zuzanna
 10. Peplińska Anna
 11. Peplińska Apolonia
 12. Peplińska Iga
 13. Peplińska Sandra
 14. Rutowski Mikołaj
 15. Stanke Filip
 16. Sypniewska Martyna

Danuta Majkowska – 504 093 956

 1. Chabowska Alicja
 2. Durajewski Maksymilian
 3. Frymark Nina
 4. Hamerska Milena
 5. Janikowski Jan
 6. Jeżewska Zuzanna
 7. Kiedrowska Patrycja
 8. Lewińska Hanna
 9. Lewiński Kamil
 10. Nojman Daniel
 11. Osowska Martyna
 12. Pepliński Jakub
 13. Rogala Krystian
 14. Sielska Marta
 15. Skórczewska Oliwia
 16. Szczepański Bartłomiej
 17. Szmyt Zuzanna

Marysia Kraut – 788 657 403

 1. Bruska Dorota – Lubnia
 2. Bruski Karol
 3. Daszkowska Amelia
 4. Daszkowska Monika
 5. Diwan Paulina
 6. Janikowska Klaudia
 7. Kiedrowicz Marlena
 8. Kłodziński Igor
 9. Lemann Filip
 10. Niemczyk Jakub
 11. Pellowska Wiktoria
 12. Pestka Antoni
 13. Plata Zuzanna
 14. Skwarek Beata
 15. Smentek Brajan
 16. Sumionka Kacper
 17. Szada Borzyszkowska Julia

Basia Stoltmann – 669 029 362

 1. Daniels Wiktoria
 2. Frymark Wiktoria
 3. Gierszewska Aleksandra
 4. Kantrzonka Zuzanna
 5. Kiedrowicz Natalia
 6. Kiedrowska Oliwia
 7. Knitter Mikołaj
 8. Kroplewski Szymon
 9. Orzłowska Amelia
 10. Pałubicka Hanna
 11. Pałubicka Julia
 12. Pestka Jakub
 13. Półczyńska Emilia
 14. Różycki Tomasz
 15. Szczepański Bartosz
 16. Wierzbicki Patryk

Honorata Turzyńska – 666 093 947

 1. Chełmowska Weronika
 2. Frymark Kacper
 3. Gierszewska Martyna
 4. Gierszewski Przemysław
 5. Jankowska Nikola
 6. Kiedrowicz Marta
 7. Kiedrowicz Martyna
 8. Kierszk Daniel
 9. Kubiszewski Hubert
 10. Pałubicka Agnieszka
 11. Ryduchowska Dorota
 12. Szmaglik Weronika
 13. Warnke Marcel
 14. Wirkus Wiktoria

Sylwia Gliszczyńska – 880 581 972

 1. Grzelak Julia
 2. Kiedrowicz Oliwia
 3. Kloskowska Kinga
 4. Kobus Iga
 5. Kobus Karol
 6. Leszczyński Dawid
 7. Łącki Łukasz
 8. Małgorzewicz Daria
 9. Pałubicka Agata
 10. Pestka Katarzyna
 11. Pestka Konrad
 12. Piekarska Daria
 13. Szulc Karolina
 14. Toczyska Paulina
 15. Żmuda Trzebiatowski Piotr

Andrzej Różycki – 607 207 033

 1. Ciemiński Mateusz
 2. Gostomski Marcin
 3. Janta Wiktor
 4. Kosiedowski Kamil
 5. Kropidłowski Mateusz
 6. Krzoska Patryk
 7. Rybicki Jakub
 8. Stoltman Maksymilian
 9. Szczepański Grzegorz
 10. Trawicki Tomasz
 11. Turzyński Patryk 
 12. Warnke Arkadiusz
 13. Warnke Maciej
 14. Wera Piotr
 15. Ziółtkowski Jakub 

Gosia Wera – 603 932 731

 1. Chrzan Jan
 2. Czapiewski Arkadiusz
 3. Gawin Karol
 4. Gierszewska Małgorzata
 5. Gliszczyński Patryk
 6. Jażdżewski Nikodem 
 7. Klonowski Rafał
 8. Kulesza Wojciech
 9. Kutz Kacper
 10. Miszewski Tomasz
 11. Ostrowski Dominik
 12. Pestka Maja
 13. Rogala Maciej
 14. Stolc Gracjan
 15. Synak Mateusz
 16. Zabrocki Szymon

Mariola Różycka – 665 234 300

 1. Cysewska Zuzanna
 2. Data Ksawery
 3. Dorawa Maksymilian
 4. Dułak Julia
 5. Janikowska Anna
 6. Lendowski Patryk
 7. Majkowska Dominika
 8. Schramke Konrad
 9. Szuca Justyna
 10. Szulc Wiktoria
 11. Szulc Wiktoria
 12. Śledź Kamil
 13. Tuszkiewicz Adam
 14. Warnke Kinga
 15. Wera Weronika
 16. Werra Laura
 17. Zagórska Oliwia

Anna Klonowska – 600 697 892

 1. Bruska Dorota Czyczkowy
 2. Czarnowska Angelika
 3. Dorau Adrian
 4. Dudkiewicz Julia
 5. Kluth Wiktoria
 6. Kujajewski Kacper
 7. Lamczyk Oskar
 8. Lewinski Bartosz
 9. Meller Konrad
 10. Miloch Daniel
 11. Miszewska Agnieszka
 12. Pokrzywinski Błażej
 13. Szuca Adrian
 14. Śledz Julia
 15. Śledz Krystian
 16. Tuleja Adrian
 17. Wera Paweł

+6