II ROK FORMACJI

Program duszpasterstwa młodzieży Bierzmowanej Diecezji Pelplińskiej:

 1. CEL
  >ewangelizacja: doprowadzenie osób przygotowujących się do sakramentu bierzmowania do świadomej decyzji wiary oraz towarzyszenie w dalszym wzroście;
  >wprowadzenie we wspólnotę parafialną: pomoc w poznaniu jej i odkryciu w niej swego miejsca oraz podjęciu odpowiedzialności za nią.
 2. ZASADY ORGANIZACJI
  >w formacji parafialnej przygotowującej do bierzmowania mogą uczestniczyć jedynie uczniowie biorący jednocześnie udział w katechezie szkolnej.
  >Kandydaci do bierzmowani przygotowują się w parafii zamieszkania w grupach 15-20 osobowych.
  > Każda grupa ma swego animatora: księdza lub osobę świecką.
  >Realizacja programu przebiega następująco.
  -klasy 8 szkoły podstawowej – pierwszy rok formacji
  -klasy I szkoły ponadpodstawowej – drugi rok formacji zakończony bierzmowaniem
  Roczniki przygotowują się równolegle w dwóch niezależnych grupach i w każdej z nich realizują plan spotkań zgodnie z poniższym harmonogramem. Nie dopuszcza się łączenia roczników. np. gdy w 2023 roku przygotowanie rozpoczyna klasa 8, to w 2024 r. grupa ta realizuje program drugiego roku formacji i równocześnie kolejne klasy 8 rozpoczynają przygotowanie i realizują program pierwszego roku formacji – spotkania tych grup odbywają się w innym czasie.
  >Młodzież kończąca realizację II roku formacji przystępuje do sakramentu bierzmowania w swojej parafii.
  >Po przyjęciu sakramentu Bierzmowania w naszej parafii młodzież ma możliwość kontynuacji formacji w grupach parafialnych: Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, Ministrantach i Lektorach, Domownikach Boga, Grupie CREDO oraz w muzycznym zespole AD DOMINUM.
II rok formacji (I klasy szkoły ponadpodstawowej) – 6 spotkań
WYDARZENIE
rozkład terminów spotkań zależy od daty bierzmowania.
Spotkanie 1: Triduum św. Stanisława Kostki/Dzień skupienia ze św. Stanisławem Kostką
Spotkanie 2: Nabożeństwo pokutne
Spotkanie 3: Warsztaty biblijne
Spotkanie 4: Adoracja
Spotkanie 5: Budowanie wspólnoty
Spotkanie 6: Posługa charytatywna: dary dla osób dotkniętych niedostatkiem
Spotkania przygotowujące bezpośrednio do liturgii sakramentu, Nowenna do Ducha Świętego

PONADTO OBOWIĄZKOWO PODCZAS FORMACJI
>OBOWIĄZKOWE UCZESTNICTWO W NABOŻEŃSTWACH W ROKU LITURGICZNYM
Msze św. niedzielne – uczestnictwo: wszystkie Msze św. w ciągu roku
Nabożeństwa różańcowe – uczestnictwo: co najmniej dwa razy w tygodniu w pierwszym roku formacji, co najmniej raz w tygodniu w drugim roku formacji
Nabożeństwa drogi krzyżowej – uczestnictwo: wszystkie nabożeństwa
Triduum Paschalne – uczestnictwo: całe Triduum
Nabożeństwa majowe – uczestnictwo: co najmniej dwa razy w tygodniu w pierwszym roku formacji, co najmniej raz w tygodniu w drugim roku formacji
>CELEBRACJA 9 I PIĄTKÓW MIESIĄCA
Zalecane jest, aby kandydaci w I roku formacji odprawili od października do czerwca nabożeństwo dziewięciu pierwszych piątków miesiąca (w drugim roku formacji byłoby to także wskazane). Nabożeństwo dla kandydatów obejmuje w naszej parafii:
*spowiedź w I czwartki miesiąca od godz. 17.00 ze względu na liczne spowiedzi dzieci w I piątki miesiąca a spowiadających kapłanów jest jedynie 4, kandydaci do bierzmowania przychodzą tylko w I czwartki miesiąca od godz. 17.00 lub inne dni poza I piątkiem, spowiedź w Brusach jest codziennie 30 minut przed Mszami św. o godz. 6.30, 8.00 i 18.00 i spowiadają wtedy wszyscy kapłani pracujący w parafii.
*uczestnictwo we Mszy św. z nabożeństwem pierwszopiątkowym o godz. 16.00 lub 18.00, podczas której zamiast kazań głosi się katechezę wyjaśniającą nabożeństwo (1 temat), Miłosierdzie Boże (2 temat), znaczenie i praktykę sakramentu spowiedzi (3 temat), przebaczenie i pojednanie (4 temat), pięć warunków dobrej spowiedzi (tematy 5-9).
>SPRAWDZENIE ZNAJOMOŚCI MAŁEGO KATECHIZMU
*w pierwszym roku formacji: 5 warunków dobrej spowiedzi, Błogosławieństwa, tajemnice różańca, uczynki Miłosierdzia względem duszy, uczynki miłosierdzia względem ciała, akty strzeliste: wiary, nadziei i miłości.
*w drugim roku formacji: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, 10 przykazań Bożych, przykazanie miłości, 7 sakramentów świętych, 6 prawd wiary, 7 darów Ducha Świętego, 7 grzechów głównych.