II ROK FORMACJI

Program duszpasterstwa młodzieży Bierzmowanej Diecezji Pelplińskiej:

 1. CEL
  >ewangelizacja: doprowadzenie osób przygotowujących się do sakramentu bierzmowania do świadomej decyzji wiary oraz towarzyszenie w dalszym wzroście;
  >wprowadzenie we wspólnotę parafialną: pomoc w poznaniu jej i odkryciu w niej swego miejsca oraz podjęciu odpowiedzialności za nią.
 2. ZASADY ORGANIZACJI
  >w formacji parafialnej przygotowującej do bierzmowania mogą uczestniczyć jedynie uczniowie biorący jednocześnie udział w katechezie szkolnej.
  >Kandydaci do bierzmowani przygotowują się w parafii zamieszkania w grupach 15-20 osobowych.
  > Każda grupa ma swego animatora: księdza lub osobę świecką.
  >Realizacja programu przebiega następująco.
  -klasy 8 szkoły podstawowej – pierwszy rok formacji
  -klasy I szkoły ponadpodstawowej – drugi rok formacji zakończony bierzmowaniem
  Roczniki przygotowują się równolegle w dwóch niezależnych grupach i w każdej z nich realizują plan spotkań zgodnie z poniższym harmonogramem. Nie dopuszcza się łączenia roczników. np. gdy w 2023 roku przygotowanie rozpoczyna klasa 8, to w 2024 r. grupa ta realizuje program drugiego roku formacji i równocześnie kolejne klasy 8 rozpoczynają przygotowanie i realizują program pierwszego roku formacji – spotkania tych grup odbywają się w innym czasie.
  >Młodzież kończąca realizację II roku formacji przystępuje do sakramentu bierzmowania w swojej parafii.
  >Po przyjęciu sakramentu Bierzmowania w naszej parafii młodzież ma możliwość kontynuacji formacji w grupach parafialnych: Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, Ministrantach i Lektorach, Domownikach Boga, Grupie CREDO oraz w muzycznym zespole AD DOMINUM.
II rok formacji (I klasy szkoły ponadpodstawowej) – 6 spotkań
WYDARZENIE
rozkład terminów spotkań zależy od daty bierzmowania.
Spotkanie 1: Triduum św. Stanisława Kostki/Dzień skupienia ze św. Stanisławem Kostką
Spotkanie 2: Nabożeństwo pokutne
Spotkanie 3: Warsztaty biblijne
Spotkanie 4: Adoracja
Spotkanie 5: Budowanie wspólnoty
Spotkanie 6: Posługa charytatywna: dary dla osób dotkniętych niedostatkiem
Spotkania przygotowujące bezpośrednio do liturgii sakramentu, Nowenna do Ducha Świętego

PONADTO OBOWIĄZKOWO PODCZAS FORMACJI
>OBOWIĄZKOWE UCZESTNICTWO W NABOŻEŃSTWACH W ROKU LITURGICZNYM
Msze św. niedzielne – uczestnictwo: wszystkie Msze św. w ciągu roku
Nabożeństwa różańcowe – uczestnictwo: co najmniej dwa razy w tygodniu w pierwszym roku formacji, co najmniej raz w tygodniu w drugim roku formacji
Nabożeństwa drogi krzyżowej – uczestnictwo: wszystkie nabożeństwa
Triduum Paschalne – uczestnictwo: całe Triduum
Nabożeństwa majowe – uczestnictwo: co najmniej dwa razy w tygodniu w pierwszym roku formacji, co najmniej raz w tygodniu w drugim roku formacji
>CELEBRACJA 9 I PIĄTKÓW MIESIĄCA
Zalecane jest, aby kandydaci w I roku formacji odprawili od października do czerwca nabożeństwo dziewięciu pierwszych piątków miesiąca (w drugim roku formacji byłoby to także wskazane). Nabożeństwo dla kandydatów obejmuje w naszej parafii:
*spowiedź w I czwartki miesiąca od godz. 17.00 ze względu na liczne spowiedzi dzieci w I piątki miesiąca a spowiadających kapłanów jest jedynie 4, kandydaci do bierzmowania przychodzą tylko w I czwartki miesiąca od godz. 17.00 lub inne dni poza I piątkiem, spowiedź w Brusach jest codziennie 30 minut przed Mszami św. o godz. 6.30, 8.00 i 18.00 i spowiadają wtedy wszyscy kapłani pracujący w parafii.
*uczestnictwo we Mszy św. z nabożeństwem pierwszopiątkowym o godz. 16.00 lub 18.00, podczas której zamiast kazań głosi się katechezę wyjaśniającą nabożeństwo (1 temat), Miłosierdzie Boże (2 temat), znaczenie i praktykę sakramentu spowiedzi (3 temat), przebaczenie i pojednanie (4 temat), pięć warunków dobrej spowiedzi (tematy 5-9).
>SPRAWDZENIE ZNAJOMOŚCI MAŁEGO KATECHIZMU
*w pierwszym roku formacji: 5 warunków dobrej spowiedzi, Błogosławieństwa, tajemnice różańca, uczynki Miłosierdzia względem duszy, uczynki miłosierdzia względem ciała, akty strzeliste: wiary, nadziei i miłości.
*w drugim roku formacji: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, 10 przykazań Bożych, przykazanie miłości, 7 sakramentów świętych, 6 prawd wiary, 7 darów Ducha Świętego, 7 grzechów głównych.

Podział kandydatów na grupy z Animatorami:

s. Urszula – 665 196 267

 1. Czarnowska Wiktoria
 2. Gilmeister Miłosz
 3. Gliszczyńska Karolina
 4. Kloskowska Zuzanna
 5. Mankiewicz Adam
 6. Mankiewicz Weronika
 7. Meller Szymon
 8. Pacak Dominika
 9. Pozorska Amelia
 10. Rogalla Julia
 11. Rzepiński Kacper
 12. Trzebiatowska Wiktoria
 13. Trzebiatowski Karol
 14. Warnke Natalia
 15. Warnke Rafał
 16. Warsińska Magdalena

Wioletta Piekarska – 698 523 236

 1. Bastubba Krzysztof
 2. Cysewski Robert
 3. Dolna Aniela
 4. Gierszewski Igor
 5. Goebel Kaja
 6. Kalafus Anna
 7. Kiedrowicz Nadia
 8. Kiedrowicz Oliwia
 9. Kin Roksana
 10. Krasnodębski Mikołaj
 11. Lamczyk Kacper
 12. Lamczyk Nikola
 13. Mankiewicz Kamila
 14. Miszewski Piotr

Ania Gawin – 605 364 199

 1. Cherek Amelia
 2. Cupa Dominik
 3. Jaźwińska Amelia
 4. Kamrowski Szymon
 5. Kinka Dominika
 6. Kobierowska Oliwia
 7. Kobierowski Błażej
 8. Kobus Jakub
 9. Kulesza Karolina
 10. Łukowicz Patryk
 11. Miętkowski Kacper
 12. Miszewski Artur
 13. Nakielski Bartosz
 14. Osowska Alicja
 15. Penkowski Bruno
 16. Pestka Sandra
 17. Szczepański Norbert

Agnieszka Zblewska – 791 919 411

 1. Brunke Damian
 2. Bucław Julia
 3. Chrzanowska Kinga
 4. Cuppa Franciszek
 5. Dolna Malwina
 6. Gierszewski Nataniel
 7. Jankowska Anastazja
 8. Jażdżewski Mikołaj
 9. Kloskowski Kacper
 10. Knopik Amelia
 11. Lewiński Dwid
 12. Mostowska Zuzanna
 13. Pestka Maksymilian
 14. Pestka Oliwia
 15. Rejkowska Amelia

Alicja Kantrzonka – 692 475 468

 1. Plichta Zuzanna
 2. Rutowski Dawid
 3. Singer Klaudia
 4. Singer Oliwier
 5. Slipek Alex
 6. Stoltmann Weronika
 7. Synak Marta
 8. Szczęsna Amelia
 9. Śpica Martyna
 10. Tyborski Szymon
 11. Urbański Damian
 12. Wałdoch Agnieszka
 13. Wałdoch Anna
 14. Werno Martyna
 15. Wierzbicka Julia

Danuta Pawłowska – 662 962 038

 1. Stoltmann Krystian
 2. Synak Aleksander
 3. Szczepańska Oliwia
 4. Szmaglik Jakub
 5. Szpakowicz Aleksander
 6. Szreder Seweryn
 7. Szyszka Wiktoria
 8. Urbańska Julia
 9. Wardyn Michał
 10. Weltrowska Anna
 11. Werochowska Julia
 12. Werochowski Dawid
 13. Zabrocki Bartosz
 14. Zakrzewska Aleksandra
 15. Zakrzewski Mateusz
 16. Zblewski Tomasz
 17. Żywicki Dawid

Emilia Warnke – 696 881 704

 1. Borowski Kacper
 2. Chrapkowska Zuzanna
 3. Czarnowski Kacper
 4. Kierzk Piotr
 5. Kierzk Julia
 6. Kloskowski Dawid
 7. Kłosowski Wiktor
 8. Kosiedowski Jan
 9. Labuda Bartłomiej
 10. Labuda Maciej
 11. Lewiński Franciszek
 12. Łosińska Anna
 13. Matyszewski Filip
 14. Prądzinska Agata
 15. Szmyt Paweł
 16. Szultka Filip

Agnieszka i Krzysztof Czarnowscy – 667 147 227

 1. Belke Maciej
 2. Bukowska Klaudia
 3. Cysewski Mateusz
 4. Kalitta Wiktoria
 5. Kloskowska Martyna
 6. Kosecka Kalina
 7. Kosobucka Kinga
 8. Kuchenbeker Damian
 9. Lepak Tymoteusz
 10. Miszewski Jakub
 11. Nojman Adrian
 12. Obłoza Eliza
 13. Paliszewski Kacper
 14. Pałubicki Filip
 15. Zygmański Jakub

Ania Kutz – 505 588 112

 1. Bielińska Barbara
 2. Derda Mateusz
 3. Drobińska Agnieszka
 4. Drobińska Beata
 5. Dudkiewicz Dominika
 6. Gierszewska Marta
 7. Kierzk Fabian
 8. Kubiszewski Bartosz
 9. Mochol Krzysztof
 10. Neubauer Julia
 11. Ossowski Cezary
 12. Pestka Krystian
 13. Rekowski Dawid
 14. Stoltmann Gabriel
 15. Wantoch Rekowska Joanna

Ewa Majkowska – 518 981 589

 1. Cysewski Miłosz
 2. Czapiewski Gracjan
 3. Czapiewski Kacper
 4. Dykier Oskar
 5. Gierszewska Dominika
 6. Jaroszewski Mateusz
 7. Karnowski Paweł
 8. Lamczyk Bartłomiej
 9. Lamczyk Oliwia
 10. Łącka Julia
 11. Pestka Oliwia
 12. Piotrowski Maciej
 13. Rekowska Wiktoria
 14. Rolbiecki Kacper
 15. Rudnik Julia
 16. Singer Julia

s. Małgorzata – 783 653 497

 1. Nadolny Miłosz
 2. Parzątka Lipiński Adrian
 3. Piekarski Oliver
 4. Pilacki Przemysław
 5. Spot Gliszczyński Filip
 6. Szczepańska Zuzanna
 7. Szyszka Kinga
 8. Tetzlaff Emanuel
 9. Wera Mateusz
 10. Wirkus Bartosz
 11. Wirkus Klaudia
 12. Woroniecka Oliwia
 13. Zabrocki Dawid

Maria Czapiewska – 696 290 783

 1. Czapiewski Franciszek
 2. Franckiewicz Krystian
 3. Gierszewski Przemysław
 4. Graf Kamil
 5. Gromowska Maja
 6. Jankowska Julia
 7. Kłopotek Weronika
 8. Kroplewski Antoni
 9. Kroplewski Miłosz
 10. Kurs Ksawier
 11. Leszczyński Dawid
 12. Maciejewska Martyna
 13. Przytarski Paweł
 14. Szyngwelska Agata
 15. Waliszko Dominik
 16. Zygmański Hubert

Małgorzata Wera – 603 932 731

 1. Bruska Nikola
 2. Bruska Zuzanna
 3. Bucław Daria
 4. Gawin Amelia
 5. Gierszewski Damian
 6. Gostomska Olga
 7. Hamerski Kacper
 8. Januszewski Nikodem
 9. Krzoska Amelia
 10. Krzoska Kacper
 11. Maciejewska Maja
 12. Marciniak Anna
 13. Markut Filip
 14. Piekarski Mateusz
 15. Pilacki Michał

Krystyna Usarz – 609 081 277

 1. Dulski Filip
 2. Grabski Miłosz
 3. Hebel Dominik
 4. Kiedrowicz Zuzanna
 5. Kiedrowska Kinga
 6. Kiedrowska Wiktoria
 7. Kiedrowski Kajetan
 8. Pestka Amelia
 9. Potrac Jakub
 10. Rekowska Julia
 11. Synak Weronika
 12. Zarębski Borys

Na cały czas formacji niech dobry Bóg Wam błogosławi!