Caritas

Rozdanie nagród

Po Mszy świętej o godz. 9.00, 14 kwietnia, zostały rozdane nagrody dzieciom, które wzięły udział w losowaniu nagród za skarbonki wielkopostne.

Przedstawiciele Caritas w Pelplinie

6 kwietnia przedstawiciele naszego parafialnego Caritas udali się do Pelplina. Po Mszy świętej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny odbyło się spotkanie podczas, którego rozlosowano nagrody za skarbonki wielkopostne.

Gratulujemy naszym zwycięzcom!

Liczenie pieniędzy ze Skarbonek Wielkopostnych

2 kwietnia 2024 r. wolontariusze spotkali się na wspólnym liczeniu pieniędzy ze skarbonek Wielkopostnych. Był to dar od dzieci, które wrzucały swoje ofiary w czasie Wielkiego Postu, aby podzielić się z potrzebującymi. dziękujemy za Wasze dobre serca!

Odwiedziny w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Brusach

Przedstawiciele Caritas, 27 marca, udali się do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Brusach, by złożyć życzenia świąteczne osobom starszym jak również wręczyć paczki świąteczne.

Przekazanie paczek przez sołtysów

Sołtysi naszej parafii przybyli do budynku Caritas, by móc odebrać paczki świąteczne, aby przekazać je osobom potrzebującym w swoich sołectwach.

Przygotowywanie paczek

Szkolne koła Caritas przygotowywały paczki świąteczne.

Przygotowywanie kartek świątecznych

Po zbiórce żywności w sklepach wolontariusze Caritas przygotowali życzenia świąteczne jako dodatek do paczek świątecznych w ramach integracji z osobami starszymi.

Dzień Kobiet

Kolejne spotkanie integracyjne z osobami starszymi odbyło się 8 marca w Czyczkowach z okazji Dnia Kobiet.

„Tak, Pomagam!”

W parafii Wszystkich Świętych w Brusach odbyła się kolejna zbiórka żywności „Tak, Pomagam!”. Odbyła się ona w dniach 8-9 marca. Było to również spotkanie integracyjne z osobami starszymi podczas wręczania paczek świątecznych.

Bierzemy udział w PROGRAMIE FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 (FEPŻ). Jest to program współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS ( EFS+) oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

WFOŚ

Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Wszystkich Świętych w Brusach informuje o zakończeniu realizacji zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Brusach” i uzyskaniu dofinansowana w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 54.648 zł.

Zadanie pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Brusach” objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/920/10085/2023 zawartej 4 stycznia 2024 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Parafią Rzymsko-katolicką p.w. Wszystkich Świętych w Brusach.

W ramach zadania zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 10,12 kW na gruncie przy budynku parafii w Brusach, w którym działa Parafialny zespół Caritas.

Koszt kwalifikowany zadania: 60.720 zł
Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł: 9,614 MWh/rok, co doprowadzi do spadu emisji CO2 o 6,807 Mg/rok.

1,5 % NA CARITAS DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

21 stycznia przed kościołem po Mszach świętych o godz. 7.00, 9.00 i 11.00 dzieci ze Szkolnego Koła Caritas będą rozdawały ulotki z informacjami o przekazaniu 1,5 % podatku na Caritas Diecezji Pelplińskiej.

NOWOROCZNE SPOTKANIE CARITASU DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

W sobotę, 13 stycznia, w Bibliotece w Pelplinie odbyło się noworoczne spotkanie Caritas Diecezji Pelplińskiej.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele pracowników i wolontariuszy oraz reprezentanci Szkolnych Kół Caritas.

W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele naszego Caritas Parafialnego.

„TAK. POMAGAM!” 2023

Zbiórka żywności pod hasłem „Tak, pomagam” kolejny już raz odbyła się w miejscowych sklepach spożywczych w dniach 8 – 9 grudnia 2023 r.

Organizatorem w naszym terenie jest Parafialny Zespół Caritas działający przy Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brusach.

Do pomocy w przeprowadzeniu zbiórki zaangażowała się bardzo liczna grupa wolontariuszy ze szkół, a także z naszej parafii, szczególnie z naszych wspólnot. Zachęcali oni klientów „Biedronki” do podzielenia się zakupami z osobami starszymi i potrzebującymi wsparcia oraz z uśmiechem dziękowali tym, którzy odpowiedzieli na ich prośbę kierowaną do wchodzących do sklepu.

Bóg zapłać za Wasze otwarte serca!

BIERZMOWANI DLA SENIORÓW

24 listopada 2023 r. kandydaci do bierzmowania uczestniczyli w spotkaniu formacyjnym w kościele. O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza święta, a po niej spotkanie na temat sakramentu pokuty i pojednania.

Kandydaci, jak i ich rodzice, również wsparli Akcję Caritas „Tak. Pomagam!” i przynieśli paczki przeznaczone dla seniorów do budynku Caritas. Będą one wręczone z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Dziękujemy za Wasze otwarte serca na potrzeby drugiego człowieka!

Wynik działań w ramach zakończenia programu Dystrybucji Żywności 2020/2021.

Zakończyliśmy program operacyjny Pomoc Żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących z naszej parafii. Tą pomocą było objęte 900 osób, w tym 91 z Ukrainy. Razem tym osobom zostało przekazane 21 ton żywności. Żywność była wydawana w formie paczek łącznie 2700. Odbyły się działania towarzyszące z zakresu dietetyki i niemarnowania żywności dla 100 osób.