Caritas

Wynik działań w ramach zakończenia programu Dystrybucji Żywności 2020/2021.

Zakończyliśmy program operacyjny Pomoc Żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących z naszej parafii. Tą pomocą było objęte 900 osób, w tym 91 z Ukrainy. Razem tym osobom zostało przekazane 21 ton żywności. Żywność była wydawana w formie paczek łącznie 2700. Odbyły się działania towarzyszące z zakresu dietetyki i niemarnowania żywności dla 100 osób.