Caritas

WFOŚ

Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Wszystkich Świętych w Brusach informuje o zakończeniu realizacji zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Brusach” i uzyskaniu dofinansowana w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 54.648 zł.

Zadanie pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Brusach” objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/920/10085/2023 zawartej 4 stycznia 2024 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Parafią Rzymsko-katolicką p.w. Wszystkich Świętych w Brusach.

W ramach zadania zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 10,12 kW na gruncie przy budynku parafii w Brusach, w którym działa Parafialny zespół Caritas.

Koszt kwalifikowany zadania: 60.720 zł
Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł: 9,614 MWh/rok, co doprowadzi do spadu emisji CO2 o 6,807 Mg/rok.

1,5 % NA CARITAS DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

21 stycznia przed kościołem po Mszach świętych o godz. 7.00, 9.00 i 11.00 dzieci ze Szkolnego Koła Caritas będą rozdawały ulotki z informacjami o przekazaniu 1,5 % podatku na Caritas Diecezji Pelplińskiej.

NOWOROCZNE SPOTKANIE CARITASU DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

W sobotę, 13 stycznia, w Bibliotece w Pelplinie odbyło się noworoczne spotkanie Caritas Diecezji Pelplińskiej.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele pracowników i wolontariuszy oraz reprezentanci Szkolnych Kół Caritas.

W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele naszego Caritas Parafialnego.

„TAK. POMAGAM!” 2023

Zbiórka żywności pod hasłem „Tak, pomagam” kolejny już raz odbyła się w miejscowych sklepach spożywczych w dniach 8 – 9 grudnia 2023 r.

Organizatorem w naszym terenie jest Parafialny Zespół Caritas działający przy Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brusach.

Do pomocy w przeprowadzeniu zbiórki zaangażowała się bardzo liczna grupa wolontariuszy ze szkół, a także z naszej parafii, szczególnie z naszych wspólnot. Zachęcali oni klientów „Biedronki” do podzielenia się zakupami z osobami starszymi i potrzebującymi wsparcia oraz z uśmiechem dziękowali tym, którzy odpowiedzieli na ich prośbę kierowaną do wchodzących do sklepu.

Bóg zapłać za Wasze otwarte serca!

BIERZMOWANI DLA SENIORÓW

24 listopada 2023 r. kandydaci do bierzmowania uczestniczyli w spotkaniu formacyjnym w kościele. O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza święta, a po niej spotkanie na temat sakramentu pokuty i pojednania.

Kandydaci, jak i ich rodzice, również wsparli Akcję Caritas „Tak. Pomagam!” i przynieśli paczki przeznaczone dla seniorów do budynku Caritas. Będą one wręczone z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Dziękujemy za Wasze otwarte serca na potrzeby drugiego człowieka!

Wynik działań w ramach zakończenia programu Dystrybucji Żywności 2020/2021.

Zakończyliśmy program operacyjny Pomoc Żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących z naszej parafii. Tą pomocą było objęte 900 osób, w tym 91 z Ukrainy. Razem tym osobom zostało przekazane 21 ton żywności. Żywność była wydawana w formie paczek łącznie 2700. Odbyły się działania towarzyszące z zakresu dietetyki i niemarnowania żywności dla 100 osób.