I ROK FORMACJI

Program duszpasterstwa młodzieży Bierzmowanej Diecezji Pelplińskiej:

 1. CEL
  >ewangelizacja: doprowadzenie osób przygotowujących się do sakramentu bierzmowania do świadomej decyzji wiary oraz towarzyszenie w dalszym wzroście;
  >wprowadzenie we wspólnotę parafialną: pomoc w poznaniu jej i odkryciu w niej swego miejsca oraz podjęciu odpowiedzialności za nią.
 2. ZASADY ORGANIZACJI
  >w formacji parafialnej przygotowującej do bierzmowania mogą uczestniczyć jedynie uczniowie biorący jednocześnie udział w katechezie szkolnej.
  >Kandydaci do bierzmowani przygotowują się w parafii zamieszkania w grupach 15-20 osobowych.
  > Każda grupa ma swego animatora: księdza lub osobę świecką.
  >Realizacja programu przebiega następująco.
  -klasy 8 szkoły podstawowej – pierwszy rok formacji
  -klasy I szkoły ponadpodstawowej – drugi rok formacji zakończony bierzmowaniem
  Roczniki przygotowują się równolegle w dwóch niezależnych grupach i w każdej z nich realizują plan spotkań zgodnie z poniższym harmonogramem. Nie dopuszcza się łączenia roczników. np. gdy w 2023 roku przygotowanie rozpoczyna klasa 8, to w 2024 r. grupa ta realizuje program drugiego roku formacji i równocześnie kolejne klasy 8 rozpoczynają przygotowanie i realizują program pierwszego roku formacji – spotkania tych grup odbywają się w innym czasie.
  >Młodzież kończąca realizację II roku formacji przystępuje do sakramentu bierzmowania w swojej parafii.
  >Po przyjęciu sakramentu Bierzmowania w naszej parafii młodzież ma możliwość kontynuacji formacji w grupach parafialnych: Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, Ministrantach i Lektorach, Domownikach Boga, Grupie CREDO oraz w muzycznym zespole AD DOMINUM.

PROGRAM:

I rok formacji (8 klasy szkoły podstawowej) – 9 spotkań
MIESIĄCWYDARZENIE
WRZESIEŃSpotkanie organizacyjne
Spotkanie 1: Nabożeństwo rozpoczynające formację:
-uroczyste podjęcie zobowiązania do formacji przed przyjęciem sakramentu bierzmowania
-złożenie podpisanej deklaracji na ołtarzu
-odbiór indeksu
PAŹDZIERNIKSpotkanie 2: porządkowanie grobów
wprowadzenie: katecheza o rzeczach ostatecznych
LISTOPADSpotkanie 3: Rekolekcje kerygmatyczne (GPS)
GRUDZIEŃSpotkanie 4: Posługa charytatywna
wprowadzenie: posługa charytatywna dla wspólnoty lokalnej
LUTYSpotkanie 5: Warsztaty o modlitwie
MARZECSpotkanie 6: Szkolne rekolekcje wielkopostne
Dzień Młodzieży w Kościerzynie
KWIECIEŃSpotkanie 7: Triduum Paschalne
wprowadzenie: spotkanie wyjaśniające Triduum Paschalne
MAJSpotkanie 8: Dzień otwarty parafii
wprowadzenie: Historia i struktura parafii
CZERWIECSpotkanie 9: Pielgrzymka do najbliższego Sanktuarium (miejsca kultu świętych, błogosławionych)
wprowadzenie: przedstawienie sanktuarium
LIPIECSIERPIEŃZajęcia fakultatywne:
Piesza pielgrzymka na Jasną Górę, rekolekcje dla młodzieży w Pelplinie, inne

PONADTO OBOWIĄZKOWO PODCZAS FORMACJI
>OBOWIĄZKOWE UCZESTNICTWO W NABOŻEŃSTWACH W ROKU LITURGICZNYM
Msze św. niedzielne – uczestnictwo: wszystkie Msze św. w ciągu roku
Nabożeństwa różańcowe – uczestnictwo: co najmniej dwa razy w tygodniu w pierwszym roku formacji, co najmniej raz w tygodniu w drugim roku formacji
Nabożeństwa drogi krzyżowej – uczestnictwo: wszystkie nabożeństwa
Triduum Paschalne – uczestnictwo: całe Triduum
Nabożeństwa majowe – uczestnictwo: co najmniej dwa razy w tygodniu w pierwszym roku formacji, co najmniej raz w tygodniu w drugim roku formacji
>CELEBRACJA 9 I PIĄTKÓW MIESIĄCA
Zalecane jest, aby kandydaci w I roku formacji odprawili od października do czerwca nabożeństwo dziewięciu pierwszych piątków miesiąca (w drugim roku formacji byłoby to także wskazane). Nabożeństwo dla kandydatów obejmuje w naszej parafii:
*spowiedź w I czwartki miesiąca od godz. 17.00 ze względu na liczne spowiedzi dzieci w I piątki miesiąca a spowiadających kapłanów jest jedynie 4, kandydaci do bierzmowania przychodzą tylko w I czwartki miesiąca od godz. 17.00 lub inne dni poza I piątkiem, spowiedź w Brusach jest codziennie 30 minut przed Mszami św. o godz. 6.30, 8.00 i 18.00 i spowiadają wtedy wszyscy kapłani pracujący w parafii.
*uczestnictwo we Mszy św. z nabożeństwem pierwszopiątkowym o godz. 16.00 lub 18.00, podczas której zamiast kazań głosi się katechezę wyjaśniającą nabożeństwo (1 temat), Miłosierdzie Boże (2 temat), znaczenie i praktykę sakramentu spowiedzi (3 temat), przebaczenie i pojednanie (4 temat), pięć warunków dobrej spowiedzi (tematy 5-9).
>SPRAWDZENIE ZNAJOMOŚCI MAŁEGO KATECHIZMU
*w pierwszym roku formacji: 5 warunków dobrej spowiedzi, Błogosławieństwa, tajemnice różańca, uczynki Miłosierdzia względem duszy, uczynki miłosierdzia względem ciała, akty strzeliste: wiary, nadziei i miłości.
*w drugim roku formacji: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, 10 przykazań Bożych, przykazanie miłości, 7 sakramentów świętych, 6 prawd wiary, 7 darów Ducha Świętego, 7 grzechów głównych.

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA – PODZIAŁ NA GRUPY I ANIMATOR:

Czyczkowy – animator: Krystyna Usarz

 1. Oskar Dulski
 2. Sebastian Frohlke
 3. Katarzyna Gierszewska
 4. Natalia Jankowska
 5. Nikodem Neumann
 6. Dominik Sikorski
 7. Daniel Szulist
 8. Jakub Wardyn

Lubnia – Ewa Majkowska

 1. Justyna Jakusz Gostomska
 2. Jędrzej Janowicz
 3. Igor Kiedrowicz
 4. Igor Knopik
 5. Amelia Meller
 6. Ksawery Pepliński
 7. Bartosz Półczynski
 8. Kacper Pryba
 9. Łukasz Zygmański

Brusy, Szkoła Podstawowa nr 1 w Brusach – Hanna Pacak

 1. Cysewski Kacper
 2. Karnowski Nikodem
 3. Kraut Amelia
 4. Las Dominik
 5. Lemańczyk Paweł
 6. Łukowicz Marta
 7. Majkowska Maja
 8. Mankiewicz Jakub
 9. Pałubicka Emilia
 10. Pokrzywiński Jakub
 11. Radtke Wanessa
 12. Skiba Antonina
 13. Skórczewska Nikola
 14. Szczepańska Joanna
 15. Turzyńska Julianna
 16. Wałdoch Sebastian
 17. Zakrzewska Karolina
 18. Zblewski Olivier

Brusy, Szkoła Podstawowa nr 2 – Anna Kutz

 1. Sandra Cysewska
 2. Oliwia Czarnowska
 3. Sandra Czarnowska
 4. Maksymilian Gadzała
 5. Katarzyna Gromowska
 6. Otylia Lemańczyk
 7. Patryk Leszczyński
 8. Julia Orlikowska
 9. Filip Orzłowski
 10. Kinga Prondzinska
 11. Paulina Rolbiecka
 12. Mateusz Sobczyk
 13. Dawid Stoltman
 14. Michał Szczepański
 15. Sylwester Tylicki
 16. Miłosz Wałdoch

Wielkie Chełmy – Małgorzata Jankowska

 1. Julia Kierzk
 2. Natalia Kobus
 3. Gabriel Kosiedowski
 4. Miłosz Lewiński
 5. Stanisław Miszewski
 6. Klaudia Rafińska
 7. Agata Stolc

Zalesie – Małgorzata Jankowska

 1. Julia Jankowska
 2. Szymon Lewiński
 3. Kacper Ossowski
 4. Konrad Rogala
 5. Dominik Szczepański
 6. Marta Kobierowska