I ROK FORMACJI

Program duszpasterstwa młodzieży Bierzmowanej Diecezji Pelplińskiej:

 1. Cele programu są dwa. Pierwszym jest ewangelizacja, czyli doprowadzenie osób przygotowujących się do sakramentu Bierzmowania do świadomej decyzji wiary oraz towarzyszenie w dalszym wzroście. Drugim celem jest wprowadzenie we wspólnotę parafialną: pomoc w jej poznaniu i odkryciu w niej swojego miejsca oraz podjęciu odpowiedzialności za nią.
 2. Duszpasterskie przygotowanie kandydatów do Bierzmowania nie zastępuje przygotowania katechetycznego, ale mu towarzyszy. Kandydat do Bierzmowania podczas katechezy w szkole intelektualnie pogłębia swoją wiedzę a przy parafii zdobytą wiedzą wykorzystuje w praktyce oraz poznaje modlitwę wspólnotową. Żeby uczestniczyć w przygotowaniu parafialnym należy uczęszczać na katechezę szkolną.
 3. Przygotowanie kandydatów do Bierzmowania trwa 2 lata. Rozpoczyna się w 8 klasie szkoły podstawowej i jest kontynuowane w 1 klasie szkoły ponadpodstawowej.
 4. Kandydaci posługują się indeksami, które służą weryfikacji uczestnictwa w formacji (czyli przygotowaniu) w zakresie podstawowym – określają niezbędne minimum, by zakończyć formację przed przyjęciem sakramentu Bierzmowania.
 5. Po przyjęciu sakramentu Bierzmowania młodzież ma możliwość kontynuacji formacji w grupach parafialnych: Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, Ministrantach i Lektorach, Domownikach Boga, Grupie CREDO oraz w muzycznym zespole AD DOMINUM.
 6. Kandydaci do Bierzmowania w parafii przygotowują się w grupach maksymalnie 20 osobowych. Każda grupa ma swojego świeckiego animatora. Animatorzy są wybierani przez księdza prowadzącego przygotowania do Bierzmowania za wiedzą Księdza Proboszcza.
 7. W ciągu roku kandydat obowiązkowo bierze udział w każdym z 8 spotkań formacyjnych, nazywanych MPM – młodzieżowe piątki miesiąca. Zwolnić z takiego spotkania może jedynie Rodzic. MPM odbywa się w piątek o godz. 19.00 w kościele w Brusach i trwa do godz. 20.00. Podczas tego spotkania młodzież gromadzi się w swoich grupach z animatorami, słucha konferencji oraz uczestniczy w Adoracji Pana Jezusa. W tym czasie ma również okazje do skorzystania z sakramentu Spowiedzi św. Po tej części ma jeszcze czas, aby porozmawiać ze swoim świeckim animatorem o różnego rodzaju akcjach i wyzwaniach, które będą podejmować. Spotkania będą odbywały się po jednym we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu. Następnie na wiosnę w marcu, kwietniu, maju i czerwcu.
 8. Każdy kandydat podczas 2 -letniego cyklu przygotowań, powinien raz uczestniczyć w rekolekcjach kerygmatycznych GPS – podczas pierwszego roku formacji, chyba, że z powodu choroby lub innego wydarzenia weźmie w nich udział w innym terminie lub innej parafii.
 9. Poniżej zamieściliśmy instrukcję obsługi indeksu kandydata oraz wykaz grup wraz z odpowiedzialnymi animatorami. W razie pytań można je kierować do danego animatora swojej grupy lub pań katechetek, ostatecznie także księdza prowadzącego.

Instrukcja obsługi indeksu kandydata w I roku formacji:

Indeks należy podpisać i wkleić zdjęcie – to pierwszy krok, bardzo ważny.

Obecność na Mszy świętej (strony od 11 do 15):

 • Obowiązkowa jest obecność na Mszach niedzielnych
 • w Mszy można uczestniczyć w innym kościele
 • po zakończonej Mszy można podejść do stopni ołtarza, czyli balasek i otrzymać pieczątkę od uprawnionej do tego osoby świeckiej
 • w przypadku choroby lub innego wydarzenia czy powodu należy przez Rodzica odnotować to w indeksie

Wydarzenia (strona 16):

 • Rozpoczęcie formacji i złożenie deklaracji – podczas pierwszego MPM we wrześniu
 • Konferencja o rzeczach ostatecznych – podczas MPM w październiku
 • Porządkowanie grobów – w grupach ze swoim Animatorem
 • Rekolekcje kerygmatyczne GPS
  • Dwudniowe rekolekcje, podczas których głoszony jest kerygmat. Odbędą się w ogrzewanych pomieszczeniach.
  • Terminy: zawsze będą podawane w ogłoszeniach parafialnych oraz przez Panie Katechetki
   Jeżeli nie pasuje wyznaczony termin można ustalić z księdzem zamianę terminu.
  • Na rekolekcje zabieramy z sobą kanapki coś do picia. W sobotę dla kandydatów przygotowany będzie także ciepły obiad oraz słodka przekąska z herbatą.
  • Pieczątkę można uzyskać na zakończenie drugiego dnia rekolekcji.
  • Uczestnictwo w tych rekolekcjach jest warunkiem dopuszczenia do bierzmowania.
 • Posługa charytatywna:
  • W listopadzie i w marcu młodzież w swoich grupach będzie pod okiem Animatora przygotowywać własnoręcznie skromne upominki dla osób starszych oraz schorowanych z naszej parafii na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne.
 • Uczestnictwo w rekolekcjach szkolnych:
  • uczestnictwo w całych rekolekcjach, według wyznaczonego planu
  • czas i miejsce gdzie będzie można uzyskać podpis w indeksie zostanie podane podczas rekolekcji
 • Wprowadzenie w Triduum Paschalne:
  • Spotkanie polega na omówieniu liturgii Triduum Paschalnego
  • Odbędzie się podczas MPM w czasie Wielkiego Postu
 • Dzień otwarty parafii:
  • Zwiedzanie budynków parafialnych i poznawanie wspólnot – wraz z Animatorem
 • Piesza pielgrzymka do Wiela:
  • Obowiązkowo dla wszystkich kandydatów
  • Na pielgrzymkę kandydaci udają się z opiekunem dorosłym (może być jeden na kilka osób)
  • Pieczątka na parkingu leśnym przed Wielem
  • W przypadku problemów zdrowotnych lub niemożliwości pójścia na pielgrzymkę kandydat zgłasza to Animatorowi lub Pani Katechetce

Obecność na nabożeństwie różańcowym (strona 17):

 • minimum dwa razy w tygodniu, jednak zaleca się częściej lub jeżeli jest taka możliwość codziennie
 • można w nabożeństwie uczestniczyć w kościele w Brusach lub w innym kościele (chodzi tu o nabożeństwo dla dorosłych, młodzież przychodzi na nabożeństwo dla dzieci tylko w wyjątkowych przypadkach)
 • jeżeli różaniec jest odmawiany w domu, w indeksie odnotowuje to któryś z Rodziców.

Obecność na roratach (strona 18):

 • minimum raz w tygodniu, jednak zaleca się częściej lub jeżeli jest taka możliwość codziennie
 • w roratach można uczestniczyć w kościele w Brusach lub w innym kościele
 • jeżeli nie ma możliwości uczestniczenia w roratach zachęca się do uczestnictwa w Mszy świętej wieczornej w Adwencie. Pieczątkę można uzyskać zawsze po Mszy św. przy balaskach (u stopni ołtarza).

Obecność na nabożeństwie Drogi Krzyżowej (strona 19):

 • w nabożeństwie Drogi Krzyżowej można brać udział w kościele w Brusach lub w innym kościele
 • Pieczątkę będzie można uzyskać po zakończonym nabożeństwie przy balaskach

Udział w Triduum Paschalnym (strona 19):

 • w celebracjach liturgicznych można uczestniczyć w innym kościele
 • Pieczątkę będzie można uzyskać jak zawsze po Mszy przy balaskach
 • Zaleca się uczestnictwo w Liturgii Paschalnej (w nocy)

Obecność na nabożeństwie majowym (strona 20):

 • minimum dwa razy w tygodniu, jednak zaleca się częściej lub jeżeli jest taka możliwość to codziennie
 • można w nabożeństwie uczestniczyć w kościele w Brusach lub w innym kościele
 • można brać udział w nabożeństwie majowym przy kaplicy lub krzyżu, a także odmawiać litanię razem z rodziną – wtedy podpisu dokonuje Rodzic

Comiesięczna spowiedź (strona 21):

 • Okazja do spowiedzi dla kandydatów do Bierzmowania jest szczególnie w I czwartek miesiąca od godz. 17.00 do 18.00 oraz podczas MPM.
 • Możliwość do spowiedzi w naszym kościele pół godziny przed każdą Mszą świętą, w każdy piątek od 17.00 do 18.00.
 • Kandydaci nie przychodzą do spowiedzi w I piątki miesiąca – ten czas jest zarezerwowany dla dzieci, które przyjęły I Komunię Św.
 • Można spowiadać się w innym kościele

Msza święta z Komunią świętą i konferencją w I piątek miesiąca (str. 22):

 • z uwagi na dużą ilość wydarzeń duszpasterskich w I piątek miesiąca związanych z przygotowaniem dzieci do I Komunii Świętej ten punkt programu jest przeniesiony na MPM, czyli inny wyznaczony piątek miesiąca o godz. 19.00 w kościele. Terminy będą podawane na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych i na stronie internetowej parafii.
 • I piątki miesiąca w naszej parafii zbierają dzieci po I Komunii św., dlatego dla kandydatów do Bierzmowania jest to praktyka dodatkowa. Spowiedź dla Bierzmowanych jest w I czwartek miesiąca, w I piątek spowiadamy dzieci komunijne.
 • Jeśli ktoś uczestniczy w I piątkach miesiąca to wystarczy, że przystąpi do Komunii św., dlatego, że wyspowiadał się dzień wcześniej w czwartek. Nie stawiamy pieczątek za I piątki miesiąca!

Mały katechizm (str. 22):

 • Uczniowie zaliczają go w ramach katechezy, katecheta dokonuje odpowiedniego wpisu.
 • W przypadku nie zaliczenie nawet jednej części katechizmu kandydat nie zaliczy całego roku formacji

Uczestnictwo dobrowolne (str. 24 – 26):

 • Kandydaci wypełniają we własnym zakresie, zdobywająca wpisy od osób odpowiedzialnych za poszczególne wydarzenia czy spotkania formacyjne

Uczestnictwo w lekcjach religii (str. 27):

 • Uzupełnia katecheta na prośbę kandydata

Zaliczenie roku przygotowania:

 • Rozmowa z Animatorem swojej grupy, która podsumuje I rok przygotowań. W przypadku problemów z kandydatem, lekceważącym stosunkiem do przygotowań kandydat zostanie wstrzymany do przejścia na 2 rok przygotowań. Decyzję o dopuszczeniu kandydata ostatecznie podejmuje zawsze Ksiądz Proboszcz.

Nie jest tego wcale tak dużo i wpisuje się to wszystko w rok liturgiczny. Pamiętajcie, że indeks i wszystkie te różne działania są tylko i wyłącznie po to, żebyście faktycznie dobrze przygotowali się do Bierzmowania, pokochali Jezusa i Jego Kościół. Indeks jest tylko narzędziem, program jest tylko sposobem. Ostatecznie chodzi o to, żebyście na serio potraktowali swoją wiarę.

Na cały czas przygotowań niech Wam i Waszym Rodzinom Dobry Bóg błogosławi!

Podział kandydatów na grupy z Animatorami:

Krysia Usarz – 609 081 277

 1. Dulski Filip
 2. Grabski Miłosz
 3. Hebel Dominik
 4. Kiedrowicz Zuzanna
 5. Kiedrowska Kinga
 6. Kiedrowska Wiktoria
 7. Kiedrowski Kajetan
 8. Pestka Amelia
 9. Potrac Jakub
 10. Rekowska Julia
 11. Synak Weronika
 12. Zarębski Borys

Joanna Osowska – 889 116 175

 1. Bruska Nikola
 2. Bruska Zuzanna
 3. Bucław Daria
 4. Gawin Amelia
 5. Gierszewski Damian
 6. Gostomska Olga
 7. Hamerski Kacper
 8. Januszewski Nikodem
 9. Krzoska Amelia
 10. Krzoska Kacper
 11. Maciejewska Maja
 12. Marciniak Anna
 13. Markut Filip
 14. Piekarski Mateusz
 15. Pilacki Michał

Maria Czapiewska – 696 290 783

 1. Czapiewski Franciszek
 2. Franckiewicz Krystian
 3. Gierszewski Przemysław
 4. Graf Kamil
 5. Gromowska Maja
 6. Jankowska Julia
 7. Kłopotek Weronika
 8. Kroplewski Antoni
 9. Kroplewski Miłosz
 10. Kurs Ksawier
 11. Leszczyński Dawid
 12. Maciejewska Martyna
 13. Przytarski Paweł
 14. Szyngwelska Agata
 15. Waliszko Dominik
 16. Zygmański Hubert

s. Małgorzata – 783 653 497

 1. Nadolny Miłosz
 2. Parzątka Lipiński Adrian
 3. Piekarski Oliver
 4. Pilacki Przemysław
 5. Spot Gliszczyński Filip
 6. Szczepańska Zuzanna
 7. Szyszka Kinga
 8. Tetzlaff Emanuel
 9. Wera Mateusz
 10. Wirkus Bartosz
 11. Wirkus Klaudia
 12. Woroniecka Oliwia
 13. Zabrocki Dawid

Ewa Majkowska – 518 981 589

 1. Cysewski Miłosz
 2. Czapiewski Gracjan
 3. Czapiewski Kacper
 4. Dykier Oskar
 5. Gierszewska Dominika
 6. Jaroszewski Mateusz
 7. Karnowski Paweł
 8. Lamczyk Bartłomiej
 9. Lamczyk Oliwia
 10. Łącka Julia
 11. Pestka Oliwia
 12. Piotrowski Maciej
 13. Rekowska Wiktoria
 14. Rolbiecki Kacper
 15. Rudnik Julia
 16. Singer Julia

Ania Kutz – 505 588 112

 1. Bielińska Barbara
 2. Derda Mateusz
 3. Drobińska Agnieszka
 4. Drobińska Beata
 5. Dudkiewicz Dominika
 6. Gierszewska Marta
 7. Kierzk Fabian
 8. Kubiszewski Bartosz
 9. Mochol Krzysztof
 10. Neubauer Julia
 11. Ossowski Cezary
 12. Pestka Krystian
 13. Rekowski Dawid
 14. Stoltmann Gabriel
 15. Wantoch Rekowska Joanna

Agnieszka i Krzysztof Czarnowscy – 667 147 227

 1. Belke Maciej
 2. Bukowska Klaudia
 3. Cysewski Mateusz
 4. Kalitta Wiktoria
 5. Kloskowska Martyna
 6. Kosecka Kalina
 7. Kosobucka Kinga
 8. Kuchenbeker Damian
 9. Lepak Tymoteusz
 10. Miszewski Jakub
 11. Nojman Adrian
 12. Obłoza Eliza
 13. Paliszewski Kacper
 14. Pałubicki Filip
 15. Zygmański Jakub

Emilia Warnke – 696 881 704

 1. Borowski Kacper
 2. Chrapkowska Zuzanna
 3. Czarnowski Kacper
 4. Kierzk Piotr
 5. Kierzk Julia
 6. Kloskowski Dawid
 7. Kłosowski Wiktor
 8. Kosiedowski Jan
 9. Labuda Bartłomiej
 10. Labuda Maciej
 11. Lewiński Franciszek
 12. Łosińska Anna
 13. Matyszewski Filip
 14. Prądzinska Agata
 15. Szmyt Paweł
 16. Szultka Filip

Danuta Pawłowska – 662 962 038

 1. Stoltmann Krystian
 2. Synak Aleksander
 3. Szczepańska Oliwia
 4. Szmaglik Jakub
 5. Szpakowicz Aleksander
 6. Szreder Seweryn
 7. Szyszka Wiktoria
 8. Urbańska Julia
 9. Wardyn Michał
 10. Weltrowska Anna
 11. Werochowska Julia
 12. Werochowski Dawid
 13. Zabrocki Bartosz
 14. Zakrzewska Aleksandra
 15. Zakrzewski Mateusz
 16. Zblewski Tomasz
 17. Żywicki Dawid

Alicja Kantrzonka – 692 475 468

 1. Plichta Zuzanna
 2. Rutowski Dawid
 3. Singer Klaudia
 4. Singer Oliwier
 5. Slipek Alex
 6. Stoltmann Weronika
 7. Synak Marta
 8. Szczęsna Amelia
 9. Śpica Martyna
 10. Tyborski Szymon
 11. Urbański Damian
 12. Wałdoch Agnieszka
 13. Wałdoch Anna
 14. Werno Martyna
 15. Wierzbicka Julia

Agnieszka Zblewska – 791 919 411

 1. Brunke Damian
 2. Bucław Julia
 3. Chrzanowska Kinga
 4. Cuppa Franciszek
 5. Dolna Malwina
 6. Gierszewski Nataniel
 7. Jankowska Anastazja
 8. Jażdżewski Mikołaj
 9. Kloskowski Kacper
 10. Knopik Amelia
 11. Lewiński Dwid
 12. Mostowska Zuzanna
 13. Pestka Maksymilian
 14. Pestka Oliwia
 15. Rejkowska Amelia

Ania Gawin – 605 364 199

 1. Cherek Amelia
 2. Cupa Dominik
 3. Jaźwińska Amelia
 4. Kamrowski Szymon
 5. Kinka Dominika
 6. Kobierowska Oliwia
 7. Kobierowski Błażej
 8. Kobus Jakub
 9. Kulesza Karolina
 10. Łukowicz Patryk
 11. Miętkowski Kacper
 12. Miszewski Artur
 13. Nakielski Bartosz
 14. Osowska Alicja
 15. Penkowski Bruno
 16. Pestka Sandra
 17. Szczepański Norbert

Wioletta Piekarska – 698 523 236

 1. Bastubba Krzysztof
 2. Cysewski Robert
 3. Dolna Aniela
 4. Gierszewski Igor
 5. Goebel Kaja
 6. Kalafus Anna
 7. Kiedrowicz Nadia
 8. Kiedrowicz Oliwia
 9. Kin Roksana
 10. Krasnodębski Mikołaj
 11. Lamczyk Kacper
 12. Lamczyk Nikola
 13. Mankiewicz Kamila
 14. Miszewski Piotr

s. Urszula – 665 196 267

 1. Czarnowska Wiktoria
 2. Gilmeister Miłosz
 3. Gliszczyńska Karolina
 4. Kloskowska Zuzanna
 5. Mankiewicz Adam
 6. Mankiewicz Weronika
 7. Meller Szymon
 8. Pacak Dominika
 9. Pozorska Amelia
 10. Rogalla Julia
 11. Rzepiński Kacper
 12. Trzebiatowska Wiktoria
 13. Trzebiatowski Karol
 14. Warnke Natalia
 15. Warnke Rafał
 16. Warsińska Magdalena

+4