Dokonania

Dokonania

Dokonania w porządku materialnym

Obrazy

– W 1980 roku dokonano intronizacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy znajdującego się w bocznym ołtarzu poświęconym Matce Bożej. Od tego czasu  odmawiana jest cotygodniowa nowenna ku czci i do MBNP.

Ołtarze

– Ołtarz główny twarzą do wiernych został wykonany przez w 1981 roku przez artystę rzeźbiarza Antoniego Łangowskiego z Czerska. Podobnie nowa ambona i balaski. Wszystko złocił artysta malarz Kazimierz Falkowski.

– W kwietniu 1990 roku w I rocznicę peregrynacji jasnogórskiego obrazu ,poświęcono ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej znajdującego się w tylnej części kościoła w bocznej nawie. Obraz namalował ks. Franciszek Znaniecki z Pelplina.

– W 1993 roku powstał  ołtarz Chrystusa Miłosiernego też w tylnej części kościoła i bocznej nawie. Obraz podarowała p. Anna Jokiel z Berlina.

– W 1998 roku w bocznej nawie powstał ołtarz św. Huberta-patrona myśliwych. Była to fundacja myśliwych.

Figury i pomniki

– Zbudowanie pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa na Placu Jana Pawła II – poświęcony przez bp pelplińskiego J .B. Szlagę w dniu 14. 06. 1992  r.

– Figurę św. Maksymiliana Marii Kolbe w narożniku parkanu ufundował  ks. Goebel z USA

– Figurę Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia ufundował  ks. Józef Kosobucki

– Pomnik Jana Pawła II na cmentarzu przykościelnym na planie  prezbiterium-fundacja parafian

Dom Nawiedzenia, kaplice, kościół filialny

– Zbudowanie Domu Nawiedzenia Matki Bożej .Ten dom parafialny został poświęcony dnia 11.IX 1989 roku przez bp Marian Przykuckiego . Stanowi wotum wdzięczności za nawiedzenie parafii przez kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w dniach 25-26.04.1989 roku. Projektantem był inż. J. Belzerowski. Wykonawcami były firmy  rzemieślnicze z Brus. Kierownikiem budowy- Zbigniew Cupa. Jest to budynek 2-kondygnacyjny, mieszczący 4 salki katechetyczne , w których prowadzone są zajęcia z różnych przedmiotów oraz spotkania wspólnot. Ponadto znajdują się tu 3 mieszkania dla księży. W części piwnicznej mieści się duża kuchnia i wielka sala, która również służy do organizowania wspólnych spotkań.

– Zbudowanie kaplicy Matki Bożej w Czernicy, na pamiątkę  dwukrotnego pobytu księdza Karola Wojtyły, wykładowcy filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  i arcybiskupa metropolity krakowskiego  /późniejszego  papieża Jana Pawła II / , który był tu dwukrotnie na spływie kajakowym  w 1953 i 1966 roku. Jak wspominał p. Szulc-mieszkaniec wsi , na pobliskiej łące ks. Karol  Wojtyła odprawiał msze św., w których uczestniczyli nie tylko studenci, ale i  mieszkańcy wsi. Za ołtarz służył  odwrócony kajak. Kapliczkę zaprojektował inż. Jan Belzerowski. Płaskorzeźbę Matki Bożej i tabliczkę z napisem „Panu Bogu wszechmogącemu z wdzięcznością za obecność Karola Wojtyły podczas wodnych wędrówek po kaszubskiej ziemi w latach 1953 i 1966.W XX rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II-Bruska wspólnota Parafialna -16.X.1998 r. wykonano w pracowni Altomix S.C. w Dolnej Grupie.

– Zbudowanie kaplicy przedpogrzebowej na placu kościelnym .Z braku miejsca połączono ją z  grobowcem rodziny ziemiańskiej Sikorskich z Wielkich Chełmów, pochodzącą z 1930 roku. Zachowano grobowiec w całości ,wykorzystując jego frontową fasadę w aranżacji wewnętrznej ,głównej ściany kaplicy przedpogrzebowej. Odnowiono wtedy 2 witraże znajdujące się w grobowcu -św. Anny i św. Stanisława Kostki. Na drzwiach prowadzących do grobowca  Sikorskich umieszczono rzeźbioną niszę dłuta Krzysztofa Łangowskiego z Czerska, w której ustawiono figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kaplica posiada mosiężne żyrandole i kinkiety, katafalk i dębowe ławki. Jej poświecenia dokonał bp Jana Bernard Szlaga w dniu 5 maja 1996 roku.

– Zbudowanie kapliczki Serca P. Jezusa w Lubni- maj 1998 r. w miejsce zburzonej w czasie II wojny światowej figury Serca P. Jezusa w środku wsi .Pomysłodawcą był współmieszkaniec wsi-ówczesny burmistrz Brus i gminy Jerzy Fijas. Zaprojektował ją  J. Belzerowski. Kapliczkę wykonali miejscowi rzemieślnicy. Na tablicy widnieje wezwanie – „Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nad nami”

– Remont kaplicy bruskiej na Kalwarii Wielewskiej -1987 rok

– Zbudowanie kaplicy w Czyczkowach na domu urodzenia bł. Józefa Jankowskiego

– Budowa kościoła filialnego w Męcikale –budowa trwa około 4-5 lat, kościół  jest zadaszony, ma drzwi. Pięknieje jego obejście . Zakładane  są chodniki i miejsca parkingowe. Budowany jest z dotacji, składek parafian i zbiórek oraz darowizn.

Boże Męki

Na prywatnych posesjach miasta i gminy powstają tzw. Boże Męki  jako świadectwa tradycji i przywiązania oraz kontynuacji wiary katolickiej ,jak  np. pomnik Chrystusa Frasobliwego na posesji Zbyszka Felskiego przy ul. Wicka Rogali w Brusach  / 2009 r ./, kapliczka u rodziny Skwierawskich w Lubni , figura Matki Bożej –Królowej Różańca Świętego przed domem rodziny Bruskich przy ul. Szkolnej w Lubni /2001r./, kapliczka u sławnego twórcy kaszubskiego Józefa Chełmowskiego w Brusach Jagliach przedstawiająca III upadek Chrystusa-1982 rok  i wiele innych.

 

Dokonania w porządku chronologicznym

Rok 1979

– remont plebanii – wymiana dachu, remont wnętrza plebanii-wymiana instalacji elektrycznej, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, urządzenie łazienki i toalet,   założenie centralnego ogrzewania, przebudowanie kancelarii parafialnej

– zakup do kościoła żyrandoli i kinkietów z  mosiądzu oraz 16 reflektorów oświetlających prezbiterium

– nowa instalacja elektryczna w kościele i w wikariatce

Rok 1980

– pokrycie blachą miedzianą  dachu wieży kościelnej, a na ich szczytach umieszczono ozdobne zwieńczenia i krzyże -jest to dzieło dwóch miejscowych rzemieślników – Antoniego Goduńskiego i Bernarda Wróblewskiego

Rok 1981

– remont wnętrza zakrystii-wymiana stropu, podłoga z desek, funkcjonalne meble

– pokrycie dachu kościoła blachą miedzianą, założenie nowych rynien wzdłuż naw bocznych

– przebudowa prezbiterium-podniesiono je o 3 stopnie i pokryto  posadzką z marmuru, wykonano nowy soborowy ołtarz i ambonkę, założono nowe balaski. Prace rzeźbiarskie wykonał artysta rzeźbiarz Antoni Łangowski z Czerska, a złotnicze artysta malarz Kazimierz Falkowski także z Czerska

– wymiana kościelnej radiofonii

Rok 1982

– ułożenie lastrykowej posadzki w kościele

– odrestaurowanie ławek  i położenie pod nimi drewnianej podłogi

– założenie w wikariatce łazienki

– remont schodów prowadzących na chór organowy

– poświęcenie na cmentarzu pomordowanych pomnika ku czci ofiar hitleryzmu z krzyżem na cokole i odpowiednim napisem

– nowe ogrodzenia i bramy przy cmentarzu parafialnym i cmentarzu ofiar pomordowanych

Rok 1983

– malowanie ścian całego kościoła .Nowa polichromia została wykonana w ciepłych kolorach .Prace wykonywała firma Jan a Płotki z Gdyni/malowanie płaszczyzn/, Kazimierza Falkowskiego z Czerska-polichromia, złocenia/, oraz Bernarda Wróblewskiego z Brus/ zakład wykonał ruchomą wieżę , dzięki której można było prowadzić prace wysokościowe/

– punkt kolporterski wydawnictw w kruchcie kościoła -1983 rok

Rok 1984

– Odrestaurowanie  3 ołtarzy /główny i boczne/ ,w ołtarzu głównym zainstalowano ogniotrwałe tabernakulum

– odnowiono chrzcielnicę ,ambonę i konfesjonały

– odmalowano i wyzłocono prospekt organowy. Prace wykonał Kazimierz Falkowski  z Czerska

– remont bruskiej kaplicy na Kalwarii Wielewskiej

– przy plebanii zbudowano nowe pomieszczenia gospodarcze/garaże i magazyny/

Rok 1985

– uporządkowanie terenu cmentarza przykościelnego-wycinka drzew, umocnienie parkanu, wmontowanie metalowej bramy, wyprofilowano teren wokół kościoła, kładąc 12.000 płyt chodnikowych, posadzenie kwiatów, odnowienie kaplic

– założono lampy parkowe i na kościele

Rok 1986

– uporządkowanie cmentarza parafialnego-remont kostnicy cmentarnej ,odnowienie murowanego parkanu, postawienie nowego krzyża, uporządkowanie ganków i drzewostanu, powiększenie cmentarza o 0,5 ha , założenie płotu na nowej części cmentarza, posadzono 100 nowych świerków

– na byłym cmentarzu przykościelnym odnowiono jedną z kaplic ,umieszczając w niej figurę św. Maksymiliana Kolbe oraz tablicę upamiętniającą męczeństwo bruszan w czasie II wojny światowej. Fundatorem kaplicy był ks. kan. Konrad Goebel .Kaplica jest wyrazem wdzięczności za szczęśliwy powrót z obozu koncentracyjnego. Figurę według własnego projektu wykonał Kazimierz Kaczor.

Rok 1987

-Przystąpiono do organizowania budowy Domu Nawiedzenia Matki Bożej w Brusach –powołano Komitet Organizacyjny i gromadzono materiał budowlany

Rok 1988

– wykopy pod budowę domu  katechetycznego

– ks. bp ordynariusz Marian Przykucki dokonał poświęcenia kamienia węgielnego

– jesienią zakończono prace murarskie /stan surowy/

Rok 1989

– pokrycie Domu Nawiedzenia dachówką

– otynkowanie ścian zewnętrznych

– założenie instalacji wodno-kanalizacyjnej  i centralnego ogrzewania

– wyposażenie salek katechetycznych w nowe ławki ,stoliki i tablice

– przygotowanie 3 mieszkań dla księży wikariuszy

– uroczyste poświęcenie obiektu przez ks. biskupa Mariana Przykuckiego wybudowanego wysiłkiem całej wspólnoty parafialnej ,a zaprojektowanego przez inż. Jana Belzerowskiego z Chojnic.

Rok 1990

– poświęcenie nowych ołtarzy pod chórem-Matki Bożej Częstochowskiej  z wizerunkiem Matki Bożej pędzla ks. dr Franciszka Znanieckiego ,profesora  Seminarium Duchownego w Pelplinie i Chrystusa Miłosiernego

-wyremontowano i zakonserwowano drewniane żaluzje na wieży kościoła

– kapitalny remont bruskiej kaplicy we Wielu /wymieniono część konstrukcji dachu, uzupełniono dachówki, poprawiono tynki zewnętrzne, wykonano zewnętrzną elewację ,poddano konserwacji ołtarz i figurę Chrystusa/

– wybetonowano obejście wokół Domu Nawiedzenia

Rok 1991

– prace porządkowe na rynku w celu usytuowania figury Najświętszego Serca Pana Jezusa

– kapitalny remont dachu plebanii

– odnowienie elewacji plebanii

– zmniejszono schody do plebanii

Rok 1992

– dokonanie przez ks. bp Jana Bernarda Szlagi poświęcenia figury Najświętszego Serca P. Jezusa na rynku/dziś plac Jana Pawła II/

– odnowienie kaplicy narożnikowej części północno-wschodniej  cmentarza przykościelnego – postawiono figurę przedstawiającą Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą. Fundatorem tej inwestycji był ks. Józef Kosobucki ,duszpasterz Polaków w Niemczech.

Rok 1993

– gruntowny remont organów .Dzieła dokonał organomistrz Kazimierz Urbański z Bydgoszczy

– poświęcenie kaplicy św. Józefa/remont i figura  św. Józefa są fundacją bruskich rzemieślników/

– umieszczenie w bocznej nawie pod chórem ołtarz Bożego Miłosierdzia. Obraz jest darem Anny Jokiel z Berlina. Prace stolarskie wykonał Łucjan Rytlewski z Brus.

Rok 1994

– na wieży kościoła zainstalowano mechaniczny rozruch dzwonów. Komputerowe urządzenie sterujące umieszczono w zakrystii

– remont kaplicy znajdującej się w północno-wschodnim rogu placu przykościelnego .Dach pokryto blachą miedzianą

– wykonano projekt koncepcyjny przyszłej kaplicy przedpogrzebowej

Rok 1995

– rozpoczęcie budowy nowej kaplicy przedpogrzebowej  .Stan surowy budynku pokryty szwedzką blachą imitującą dachówkę

– poświecenie kaplicy św. Izydora św. Izydora przez ks. infułata Stanisława Grunta. Na tryptyku wykonanym przez Kazimierza Kaczora z Grudziądza umieszczono napis „Św. Izydorze pomnóż nasze plony”

– przebudowa schodów przy wejściu głównym do kościoła z dostosowaniem wjazdu dla osób niepełnosprawnych

Rok 1996

– prace wykończeniowe w kaplicy przedpogrzebowej  / zamontowanie urządzeń chłodniczych firmy „Klimor” ,odnowienie fasady grobowca Sikorskich, poddanie renowacji znajdujących się tam witraży, na drzwiach grobowca umieszczono rzeźbioną niszę dłuta Krzysztofa Łangowskiego z Czerska, w której ustawiono Figurę Najświętszego Serca P. Jezusa, zawieszono mosiężne żyrandole i kinkiety, wykonano katafalki i dębowe ławki

– ks. Jan Bernard Szlaga poświęcił kaplicę przedpogrzebową

Rok 1997

– wykonanie elewacji Domu Nawiedzenia

– wymurowano ogrodzenie z metalową bramą i furtką

– ks. bp Jan Bernard Szlaga dokonał aktu poświęcenia ołtarza św. Huberta –patrona myśliwych /ołtarz znajduje się w bocznej nawie kościoła

– ks. proboszcz Zdzisław Wirwicki został mianowany przez ks. Bp Marian Przykuckiego najpierw wicedziekanem /3.03.1982/ a później dziekanem/28.11.1987/ dekanatu bruskiego oraz Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej Chełmińskiej w Pelplinie .Ks. Jan Bernard Szlaga dnia 29.10.1996 wyniósł go do godności Prałata.

Rok 1998

===================================================================

Rok 1999

– ukazała się książka autorstwa ks. Henryka Kietlińskiego poświęcona życiu i śmierci bruskiego błogosławionego, pt. „Męczennik za wiarę i miłość. Błogosławiony ks. Józef Jankowski”

– dnia 24. 10. 1999 roku została odprawiona uroczysta msza św. przez ks .bp Jana Bernarda Szlagę jako dziękczynienie za błogosławione życie ks. Józefa Jankowskiego oraz poświęcona tablica ku jego czci .Powstała z inicjatywy ks. proboszcza Z. Wirwickiego i  ofiarności parafian

Rok 2003

W nawie bocznej obok ołtarza Ukrzyżowania Pana Jezusa znajduje się pamiątkowa tablica ku czci ks. Błogosławionego Józefa Jankowskiego

Rok 2004

– dnia 16. 04. 2004 r. ks. Józef Jankowski został patronem miasta i gminy Brusy

Wielkim wydarzeniem w życiu lokalnej społeczności  było oddanie parafii dnia 16.10.2004 r. w wieczystą opiekę błogosławionego Józefa Jankowskiego, urodzonego w tej parafii we wsi Czyczkowy. W dekrecie czytamy „Niech odtąd będzie przewodnikiem mieszkańców miasta i gminy Brusy w zmaganiu się o jak najwierniejsze odtworzenie w ich życiu ideału umiłowania P. Boga, Kościoła i człowieka”.

W kościele w Brusach dnia 24. 10. 1999 roku umieszczona została tablica poświęcona jego czci i pamięci , na której umieszczono inskrypcję” Świadek heroicznej miłości Boga i Ojczyzny” .Podobna tablica znajduje się w Szkole Podstawowej im. bł. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach .

– zakup szat liturgicznych

– odnowienie monstrancji, przedmiotów kultu religijnego

– iluminacja zewnętrzna kościoła, oświetlenie

– nowy witraż w nawie bocznej nad wejściowymi schodami – patron parafii Brusy – Józef Jankowski

Lata 2008-2009

– częściowe malowanie kościoła – nawy boczne

Rok 2010

– odnowienie 2 ołtarzy bocznych – Ukrzyżowania P. Jezusa i Matki Bożej

– wyściełanie ławek suknem

Rok 2017

– generalny remont wieży kościoła, zegara, poddasza i dachu,

Rok 2018

– rozpoczęcie malowania Kościoła,

Rok 2019

– termomodernizacja Kościoła, plebanii, Domu Nawiedzenia i budynku Caritasu,

– renowacja muru przykościelnego.