„Hej kolęda”

Drugie nasze kolędowanie rozpoczęliśmy od opowieści  o pierzynce   wykonanej przez  pracowitego  pajączka, którego inne stworzonka  wyśmiewały.  Matka Boża doceniła jego dobroć i  „zapewniła”, że każdy czy duży czy mały może Dzieciątku służyć sercem całym.
Rozstrzygnęliśmy także nasz konkurs pt.: „Hej kolęda”. Prawidłowo rozwiązanych krzyżówek  z  hasłem „Radujmy się” wpłynęło 65. Szczęśliwców, typowały i nagrody wręczały m.in.  Babcie (z racji swojego święta).   Z  uwagi na to, że  rok 2017 jest rokiem świętego  Brata Alberta  upominkiem była  książeczka właśnie  o nim.  Nagroda specjalna trafiła do rąk osoby, która dodatkowo umiała podać imiona Babci i Dziadka Pana Jezusa. Pomodliliśmy się także  litanią do Dzieciątka Jezus i z kolędą na ustach rozchodziliśmy się do domu, aby  tam dalej się radować.