XII rocznica nadania patronatu bł. ks. Józefa Jankowskiego Miastu i Gminie Brusy

jankowski-2