Ślubowanie Rycerzy Kolumba

W niedzielę 28 października po sumie parafialnej wspólnota Rycerzy Kolumba przeżywała swoją uroczystość. Każdy z członków składał uroczyste ślubowanie zgodnie ze swoim zadaniem we wspólnocie. Rycerzom towarzyszyły żony, bardzo dumne ze swoich mężów – Rycerzy Kolumba.IMG_2028 IMG_2029 IMG_2030 IMG_2031 IMG_2032 IMG_2033 IMG_2034 IMG_2035 IMG_2036 IMG_2037 IMG_2038 IMG_2039