plan rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii

Niedziela 10 marca 2019 r.

  700     Msza święta z nauką

  900     Msza święta z nauką dla dzieci

1100     Msza święta z nauką

1500     Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

1300     Msza święta z nauką w Męcikale

1800     Msza święta z nauką

                                       

Poniedziałek 11 marca 2019 r.

             800Msza święta z nauką

  930 – 1100  Szkoły Podstawowe kl. I – VI –  Msza święta z nauką

1130 – 1300 Szkoły Podstawowe kl. VII – VIII, kl. III Gimnazjalne, Szkoły
Ponadgimnazjalne (ZSZ,  KLO) –  Msza święta z nauką     

          1800    Msza święta z nauką ogólną 

 

Wtorek 12 marca 2019 r.

             800Msza święta z nauką

  930 – 1100  Szkoły Podstawowe kl. I – VI – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

1130 – 1300Szkoły Podstawowe kl. VII – VIII, kl. III Gimnazjalne, Szkoły
Ponadgimnazjalne (ZSZ, KLO) –  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

         1800    Msza święta z nauką ogólną  

 

Środa13 marca 2019 r.

                                 800  Mszaświęta z nauką

             845 – 930  Spowiedź święta dla dorosłych

             930 – 1100    SzkołyPodstawowe kl. I – VI –  Msza święta, spotkanie
pokutne, spowiedź święta dla uczniów kl. IV – VI,
śpiew            
    1130– 1300Szkoły Podstawowe kl. VII – VIII,
kl. III Gimnazjalne, Szkoły Ponadgimnazjalne
(ZSZ, KLO) –  Msza święta,  spotkanie
pokutne, spowiedź święta, śpiew

                                          1630 – 1800 Spowiedź święta dla dorosłych

1800   Msza święta z nauką ogólną