„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej należących do Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Brusach”

Podmiot odpowiedzialny za realizację: 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Brusach

Tytuł przedsięwzięcia: 

„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej należących do Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Brusach”

Koszt całkowity brutto: 1 327 963,00 zł

Forma dofinansowania: dotacja

Wysokość dofinansowania ze środków NFOSIGW: 1 195 169,00 zł

„Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.