Piknik rodzinny Grupy Modlitewnej i Domowników Boga