Chór Parafialny „Lutnia”

HISTORIA CHÓRU „LUTNIA”

Pierwsze wzmianki sięgają 1919r., w którym to utworzono kółko śpiewacze. Oficjalna data początku chóru to 6 czerwca 1921 roku, kiedy powstało Towarzystwo Śpiewu „Lutnia” w Brusach nawiązując do idei tworzonych tu na przełomie XIX i XX w. polskich organizacji śpiewaczych. Lata międzywojenne to okres świetności chóru, pozostającego pod dyrekcją Jerzego Kołodzieja, tutejszego organisty. Zespół brał wówczas udział w licznych konkursach zarówno pieśni religijnej jak i świeckiej, organizowanych na terenie Pomorza, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Nie ograniczał się jedynie do udziału w koncertach oraz uświetnianiu uroczystości kościelnych i patriotycznych. Prowadził szeroką działalność kulturalną organizując teatr amatorski, wykłady z historii muzyki, a także imprezy towarzyskie, zabawy i wycieczki.

Po II wojnie światowej chór wznowił swą działalność. Do 1949 roku kultywował poza pieśnią religijną nurt świecki, zaś po tej dacie stał się wyłącznie typowym chórem kościelnym. Po Jerzym Kołodzieju kolejnym dyrygentem był aż do roku 2004 jego syn Marian. W latach 2004-2012 funkcję tę pełnił Pan Krzysztof Domeracki a w latach 2012-2015 Pan Łukasz Rosiak.

Od listopada 2015 roku Dyrygentem Chóru Lutnia jest Pan Kazimierz Wierzchowski. Obecnie chór liczy około 20 członków. Uświetnia on swoim śpiewem zarówno uroczystości parafialne jak i gminne.

Członkowie chóru:

 1. Adam Gawin
 2. Julia Janikowska
 3. Emilia Lemańczyk
 4. Kornelia Lemańczyk
 5. Krzysztof Kołodziej
 6. Andrzej Kulesza
 7. Irena Markut
 8. Adam Mochol
 9. Ewa Mochol
 10. Karolina Pelowska
 11. Irena Peplińska
 12. Agata Pestka
 13. Maria Pilacka
 14. Janusz Rudnik
 15. Magdalena Rudnik
 16. Sylwia Rudnik
 17. Grzegorz Ryduchowski