Chór Parafialny „Lutnia”

HISTORIA CHÓRU „LUTNIA”

Towarzystwo Śpiewu „Lutnia” w Brusach powstało 6 czerwca 1921 roku nawiązując do idei tworzonych tu na przełomie XIX i XX w. polskich organizacji śpiewaczych. Lata międzywojenne to okres świetności chóru, pozostającego pod dyrekcją Jerzego Kołodzieja, tutejszego organisty. Zespół brał wówczas udział w licznych konkursach zarówno pieśni religijnej jak i świeckiej, organizowanych na terenie Pomorza, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Nie ograniczał się zresztą jedynie do udziału w koncertach oraz uświetnianiu uroczystości kościelnych i patriotycznych. Prowadził szeroką działalność kulturalną organizując teatr amatorski, wykłady z historii muzyki, a także imprezy towarzyskie, zabawy i wycieczki.

Po II wojnie światowej chór wznowił swą działalność. Do 1949 roku kultywował poza pieśnią religijną nurt świecki, zaś po tej dacie stał się wyłącznie typowym chórem kościelnym. Po Jerzym Kołodzieju kolejnym dyrygentem był aż do roku 2004 jego syn Marian. W latach 2004-2012 funkcję tę pełnił Pan Krzysztof Domeracki.

Od marca 2012r. dyrygentem chóru jest mgr Łukasz Rosiak, absolwent  Muzyki Sakralnej, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W tym czasie zespół wziął udział w Rejonowym Przeglądzie Chórów Kościelnych w Rytlu, zorganizował koncert kolęd w Brusach z udziałem chórów z Kartuz i Zamościa, a w ramach rewizyty wziął udział w koncercie kolęd w Kartuzach.

Liczba chórzystów podlega wahaniom i obejmuje obecnie ok. 30 osób. Od grudnia 2012 roku zespół może poszczycić się jednolitymi strojami. W chórze śpiewają uczniowie gimnazjum, szkół średnich, studenci i osoby pracujące. Repertuar składa się z polskiej i europejskiej muzyki á cappella od XV do XXI wieku.

Najważniejsze sukcesy chóru Lutnia:

• III miejsce na „II Wielkopostnym Festiwalu” w Nowem nad Wisłą (pierwszego miejsca nie przyznano)- marzec 2013

• Wyróżnienie na „II Ogólnopolskim Konkursie Chórów im. Św. Jana Bosko”- listopad 2013

Ponadto chór Lutnia uczestniczył w październiku 2013 roku w „V Ogólnopolskim Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Ziemi”

Od października 2012 roku w ramach chóru funkcjonuje również- Chór Żeński parafii p. w. Wszystkich Świętych w Brusach. Powstał on z inicjatywy dyrygenta mgr Łukasza Rosiaka. Aktualnie w chórze śpiewa ok. 18 osób.

Najważniejsze sukcesy Żeńskiego Chóru parafii p. w. Wszystkich Świętych w Brusach:

• Brązowe pasmo na „V Ogólnopolskim Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Ziemi”- Październik 2013

• III miejsce na „II Ogólnopolskim Konkursie Chórów im. Św. Jana Bosko”- listopad 2013