Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o świętej Siostrze Faustynie

7 kwietnia 2017 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie
– Łagiewnikach odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o świętej Siostrze Faustynie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wzięli w nim udział uczniowie, którzy pomyślnie przeszli etap szkolny i rejonowy. Wśród finalistów były uczennice Zespołu Szkół w Lubni: Natalia Plata z parafii
pw. „Podwyższenia Krzyża Świętego” w Leśnie, Alicja Rydygier i Agnieszka Szulc
– obie z parafii pw. „Wszystkich Świętych” w Brusach. Uczennice wcześniej przeszły pomyślnie etap rejonowy, który odbył się w Toruniu dokąd wyjechało
z Lubni 12 uczniów. Dziewczyny zakwalifikowały się do grona 50 najlepszych gimnazjalistów w Polsce. Do Krakowa wyjechały 6 kwietnia pod opieką pani dyrektor Wioletty Ryduchowskiej, jako jedyne reprezentantki diecezji pelplińskiej. Wieczór poprzedzający zmagania konkursowe upłynął na podziwianiu Krakowa. Dzień konkursu rozpoczął się  Mszą Świętą celebrowaną przez ks. prof. UKSW
dr hab. Marka Tatara w kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny. Po etapie pisemnym młodzież uczestniczyła w Promocji Uczelni, która odbyła się w Auli Jana Pawła II oraz w Godzinie Miłosierdzia i Koronce do Miłosierdzia Bożego także w kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego
i grobem św. Faustyny. Gimnazjalistki z Lubni wróciły do rodzinnych domów
z wieloma nowymi doświadczeniami i przeżyciami, które pod opieką
św. S. Faustyny pragną wcielać w swe życie. Do udziału w konkursie młodzież zainspirowała katechetka Aleksandra Turowska. Organizatorem konkursu było Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy współpracy merytorycznej Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie. Dojazd zapewnił organ prowadzący szkołę.