Misje Święte

W minioną niedzielę 26 maja zakończyliśmy w naszej parafii Misje Święte, które prowadzili dla nas Redemptoryści: o. Jan i o. Henryk. Misje we wspólnocie parafialnej odnawia się co 10 lat, ostatnie Misje miały miejsce w naszej wspólnocie właśnie 10 lat temu, w roku 2009. Prowadzący Misje zakonnicy prowadzili nas w tym czasie poprzez przebaczenie sobie nawzajem do odnowienia w nas łask sakramentów uzdrowienia chrześcijańskiego. Odnowiliśmy sakrament chrztu i małżeństwa. Wiele osób przyjęło sakrament namaszczenia chorych. Błogosławiliśmy dzieci i matki oczekujące potomstwa. Przez pierwsze dni misyjne gromadziliśmy się w kościele podczas wieczornych Apeli Jasnogórskich o godz. 21, później przenosząc te modlitwy do naszych domów. Przed procesją różańcową poświęcony został odrestaurowany feretron Matki Bożej, jako prezent księdza proboszcza dla wspólnoty parafialnej. Na odnowienie kolejnych feretronów już zgłaszają się kolejne rodziny. Także osoby niosące feretrony wystąpiły w nowych kaszubskich strojach. Na zakończenie Misji Świętych tradycyjnie został poświęcony nowy krzyż misyjny, na którym widnieją daty kolejnych Misji Świętych, tych, które przeżywaliśmy przed laty. Niech dobry Bóg pozwoli, aby ten czas wydał wspaniały owoc naszego osobistego nawrócenia i coraz większego zaangażowania w sprawy Kościoła i pomoc drugiemu człowiekowi.

mission_imposible_brusy_zakonczenie-75mission_imposible_brusy_zakonczenie-70mission_imposible_brusy_zakonczenie-57mission_imposible_brusy_zakonczenie-20mission_imposible_brusy_zakonczenie-4DSC_0245DSC_0215mission_imposible_brusy_zakonczenie-18DSC_0211DSC_0213mission_imposible_brusy_zakonczenie-37mission_imposible_brusy_zakonczenie-56