Konkursu Wiedzy o Świętej Siostrze Faustynie

Uczniowie Gimnazjum w Lubni przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Świętej Siostrze Faustynie zorganizowanym przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Etap rejonowy konkursu odbył się 28 lutego 2017 roku w siedmiu miejscach
w Polsce. Wzięło w nim udział 140 gimnazjalistów z terenu całej Polski w tym
12 uczniów z Zespołu Szkół w Lubni. Uczniowie z Lubni zostali przydzieleni do rejonu w Toruniu. Udali się tam pod opieką katechetki Aleksandry Turowskiej, pod której kierunkiem przygotowywali się do konkursu. Jest on wyrazem wdzięczności za dar życia i posłannictwa Świętej Siostry Faustyny, za Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia i za Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, których patronką była św. Faustyna.

 

Na wyniki konkursu trzeba było czekać kilka dni, ale gdy już zostały ogłoszone radość ogarnęła nie tylko społeczność szkolną Zespołu Szkół w Lubni. Finalistkami konkursu zostały  Natalia Plata z kl. IIb, Alicja Rydygier z kl. IIIb oraz Agnieszka Szulc z kl. Ia. Finał odbędzie się w Krakowie.