Dziękczynienie za plony

W niedzielę 10 września odbyły się dożynki parafialne i gminne. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Wojciech Niemczewski, dyrektor wydziału duszpasterskiego naszej diecezji. Przypomniał on o wartości dziękczynienia jako spłacaniu długu miłości względem Boga i drugiego człowieka. Ten rok był trudny dla rolników, ale ten kto potrafi dziękować także wtedy, gdy odczuwa cierpienie, ten najbardziej doskonali w sobie zdolność do miłości – przypomniał w homilii ks. Wojciech. W uroczystości brali udział sołtysi oraz przedstawiciele władz samorządowych z panem burmistrzem na czele. Uroczystość ubogaciła swym śpiewem kapela kaszubska i parafialny chór „Lutnia”. Po zakończonej Mszy świętej uczestnicy celebracji znak jedności podzielili się chlebem.