Dożynki Województwa Pomorskiego w Brusach

Pogoda dopisała, chociaż podczas tegorocznych dożynek wojewódzkich wielokrotnie podkreślano, że to był dla rolników wyjątkowo trudny rok, a aura nie była przychylna i plony w wielu gospodarstwach znacząco różnią się od tych oczekiwanych. Wybrano także najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

O niepewności związanej z pogodą, ale też o swoistej symbiozie rolników z Bogiem, mówił podczas swojej homilii ksiądz infułat Stanisław Grunt odprawiający mszę dziękczynną za tegoroczne zbiory.
W tej niepewności jest Boża opatrzność, w której trwamy, której jesteśmy zawierzeni – mówił ksiądz Stanisław Grunt. Jako rolnicy jesteście współpracownikami Pana Boga, jesteście zaangażowani w jego twórczą działalność.