I rok formacji

Instrukcja obsługi indeksu kandydata

Indeks należy podpisać i wkleić zdjęcie.

Obecność na Mszy świętej (strony od 11 do 15):

 • Obowiązkowa jest obecność na Mszach niedzielnych i we wszystkie święta nakazane
 • w Mszy można uczestniczyć w innym kościele
 • po zakończonej Mszy można podejść do stopni ołtarza lub wejść do zakrystii i poprosić księdza o podpis lub pieczątkę
 • w przypadku choroby należy odnotować to samemu w indeksie

Wydarzenia (strona 16):

 • Konferencja o rzeczach ostatecznych – 31 października wieczorem (Holywins)
 • Porządkowanie grobów:
 • w porządkowaniu grobów można pomóc swoim rodzicom lub opiekunom, wtedy to oni składają swój podpis w indeksie
 • można porządkować groby w ramach wolontariatu szkolnego lub KSM, wtedy w indeksie podpis składa opiekun
 • Porządkowanie grobów z księdzem. Na cmentarz należy przyjść w wyznaczonym terminie. Miejsce spotkania pod krzyżem.
  • 10 sobota od 13 do 14;
  • 10 wtorek od 15 do 16
 • Rekolekcje kerygmatyczne GPS
  • Dwudniowe rekolekcje, podczas których głoszony jest kerygmat. Odbędą się w ogrzewanych pomieszczeniach.
  • Terminy:
   20 – 21.10 klasy drugie gimnazjum z Brus i Lubni
   17 – 18.11 klasy VII z Brus i wiosek
   jeżeli nie pasuje wyznaczony termin można ustalić z księdzem zamianę terminu.
  • Podpis można uzyskać na zakończenie drugiego dnia rekolekcji
  • Uczestnictwo w tych rekolekcjach jest warunkiem dopuszczenia do bierzmowania
 • Posługa charytatywna:
  • wzorem ubiegłego roku zostanie przeprowadzona przed Wielkanocą zbiórka żywności w sklepach.
  • obecność zostanie zaznaczona na osobnych listach, a przy okazji spotkania kandydatów zostanie dokonany odpowiedni wpis w indeksie
  • wpisu może dokonać opiekun zbiórki w sklepie lub rodzic
 • Uczestnictwo w rekolekcjach szkolnych:
  • uczestnictwo w całych rekolekcjach, według wyznaczonego planu
  • czas i miejsce gdzie będzie można uzyskać podpis w indeksie zostanie podane podczas rekolekcji
 • Wprowadzenie w Triduum Paschalne:
  • Spotkanie polega na omówieniu liturgii Triduum Paschalnego
  • Sobota przed niedzielą palmową w przerwie spowiedzi
 • Dzień otwarty parafii:
  • Zwiedzanie budynków parafialnych i poznawanie wspólnot i osób związanych z funkcjonowaniem parafii (termin zostanie ustalony w maju lub czerwcu)
 • Piesza pielgrzymka do Wiela 13.05.2018:
  • Obowiązkowo dla wszystkich kandydatów
  • Na pielgrzymkę kandydaci udają się z opiekunem dorosłym (może być jeden na kilka osób)
  • Wpis na parkingu leśnym przed Wielem
  • W przypadku problemów zdrowotnych lub niemożliwości pójścia na pielgrzymkę kandydat zgłasza to księdzu lub katechetce

Obecność na nabożeństwie różańcowym (strona 17):

 • minimum dwa razy w tygodniu, jednak zaleca się częściej lub jeżeli jest taka możliwość codziennie
 • można w nabożeństwie uczestniczyć w kościele w Brusach lub w innym kościele (chodzi tu o nabożeństwo dla dorosłych, młodzież przychodzi na nabożeństwo dla dzieci tylko w wyjątkowych przypadkach)
 • jeżeli różaniec jest odmawiany w domu, w indeksie odnotowuje to któryś z rodziców lub opiekunów.

Obecność na roratach (strona 18):

 • minimum raz w tygodniu, jednak zaleca się częściej lub jeżeli jest taka możliwość codziennie
 • w roratach można uczestniczyć w kościele w Brusach lub w innym kościele
 • jeżeli nie ma możliwości uczestniczenia w roratach zachęca się do uczestnictwa w Mszy świętej wieczornej w adwencie. Podpis można uzyskać zawsze w zakrystii.

Obecność na nabożeństwie Drogi Krzyżowej (strona 19):

 • w nabożeństwie Drogi Krzyżowej można brać udział w kościele w Brusach lub w innym kościele
 • Podpis będzie można uzyskać w zakrystii u pana kościelnego

Udział w Triduum Paschalnym (strona 19):

 • w celebracjach liturgicznych można uczestniczyć w innym kościele
 • Podpis będzie można uzyskać na ławkach pod chórem
 • Zaleca się uczestnictwo w Liturgii Paschalnej (w nocy)

Obecność na nabożeństwie majowym (strona 20):

 • minimum dwa razy w tygodniu, jednak zaleca się częściej lub jeżeli jest taka możliwość to codziennie
 • można w nabożeństwie uczestniczyć w kościele w Brusach lub w innym kościele
 • można brać udział w nabożeństwie majowym przy kaplicy lub krzyżu, a także odmawiać litanię razem z rodziną
 • Jeżeli litania jest odmawiana w domu lub przy kaplicy (krzyżu), w indeksie odnotowuje to któryś z rodziców lub opiekunów.

Comiesięczna spowiedź

 • Możliwość spowiedzi w naszym kościele pół godziny przed każdą Mszą świętą, w każdy piątek od 17 do 18, w pierwszy czwartek miesiąca od 17 do 18.
 • Można spowiadać się w innym kościele

Msza święta z Komunią świętą i konferencją w I piątek miesiąca (str. 22):

 • z uwagi na dużą ilość kandydatów spowiedź i spotkanie odbywać się w I czwartek w miesiącu
 • spowiedź w I czwartek od 17 do 18
 • po Mszy świętej krótka konferencja w kościele

Mały katechizm (str. 22):

 • Uczniowie zaliczają go w ramach katechezy, katecheta dokonuje odpowiedniego wpisu.
 • W przypadku nie zaliczenie nawet jednej części katechizmu kandydat nie zaliczy całego roku formacji

Uczestnictwo dobrowolne (str. 24 – 26):

 • Kandydaci wypełniają we własnym zakresie, zdobywająca wpisy od osób odpowiedzialnych za poszczególne wydarzenia czy spotkania formacyjne

Uczestnictwo w lekcjach religii (str. 27):

 • Uzupełnia katecheta na prośbę kandydata

Zaliczenie roku przygotowania:

 • Rozmowa z księdzem proboszczem, podczas której zostanie oceniona sumienność uczestnictwa w poszczególnych praktykach

Życzę owocnego czasu przygotowania do sakramentu bierzmowania

0