DUSZPASTERZE

Duszpasterze Parafii w Brusach:

Ks. Proboszcz JAN FLACZYŃSKI

ul. Kościelna 3

tel. 52 398 22 47

Zadania w parafii:

1.     Reprezentowanie parafii na zewnątrz

2.     Zarządzanie parafią

3.     Kancelaria parafialna

4.     Rycerze Kolumba

5.     Caritas

6.     Szafarze Komunii Świętej

7.     Katecheci

8.     Grupa modlitewna

9.     Pielgrzymki parafialne

10.   Feretrony

WIKARIUSZE

Ks. Andrzej Węsierski

ul. Kościelna 5

Zadania w parafii:

1.     Domownicy Boga

2.     Schola

3.     Ad Dominum

4.     Grupa Credo

5.     Bierzmowanie

6.     Gazetka Clara Facta

7.     Kurs przedmałżeński

8.     Festyn parafialny

9.     Warsztaty muzyczne i koncerty

10.   Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę

11.   Strona internetowa parafii

12.   Facebook parafialny

Ks. Rafał Grot

ul. Kościelna 5

Zadania w parafii:

1.     Ministranci i Lektorzy

2.     KSM

3.     Współpraca z Siostrami przy Rycerstwie Niepokalanej

4.     Krąg Biblijny

5.     Nadzieja

6.     Pierwsza Komunia Święta

7.     Pielgrzymka do Wiela

8.     Droga Krzyżowa ulicami miasta

9.     Wieczór Świętych

10.   Nabożeństwa Fatimskie

Księża posługujący w parafii

ks. Tadeusz Rybiński

ul. Kościelna 5

Zadania w parafii:

1.     Krąg Biblijny

2.     Róże Żywego Różańca

3.     Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

 

Wcześniejsi Duszpasterze Parafii w Brusach:

Ks.Prałat Zdzisław Wirwicki urodził się 20.11.1935 roku w Świeciu nad Wisłą. W latach 1942-1949 uczęszczał w rodzinnym mieście do szkoły powszechnej . LO ukończył  w 1953 roku. Następnie podjął studia w Seminarium Duchownym w Pelplinie, gdzie uzyskał  dnia 12.07 1959 roku  święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował w Starej Kiszewie /1.09.1959—07.1960/, w Parafii św. Jakuba w Toruniu/ 1960-1964/ oraz w Parafii św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim / 1.07 1964-30.06.1970.

Od 1.07. 1970 roku został proboszczem w parafii Niewieścin w dekanacie świeckim, w ówczesnym woj. bydgoskim, dziś kujawsko-pomorskim, gdzie w ciągu 9 lat przeprowadził liczne prace remontowe i konserwacyjne.

W dniu 1.08. 1979 roku objął probostwo w Parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Brusach, pow. chojnicki. Dał się poznać jako „roztropny budowniczy „dbający o  rozwój duchowy parafian i materialny parafii. Każdy rok jest nabrzmiały w ważkie wydarzenia zmieniające oblicze parafii.

W 2009 roku minęło 30 lat pasterzowania w naszej parafii i była 40 rocznica święceń ks. prałata.

Duszpasterska praca księdza Wirwickiego przepojona jest troską o utrzymanie wysokiego poziomu religijności parafian i wytyczenie drogowskazów życiowych opartych na Ewangelii. Stąd dbałość o najwłaściwsze formy i głęboką treść kapłańskiej posługi, ale też poszanowanie miejscowych zwyczajów, które nadają regionalny wyraz obchodom świąt i wydarzeń roku kościelnego.

Owoce wytrwałej pracy duszpasterskiej, a także administracyjnej i gospodarskiej zapobiegliwości, znalazły uznanie władzy duchownej. W 1987 roku ks. Z. Wirwicki został przez bpa Mariana Przykuckiego mianowany kanonikiem honorowym kapituły katedralnej chełmińskiej w Pelplinie oraz dziekanem dekanatu bruskiego. W 1996 roku na prośbę bpa Jana B. Szlagi papież Jan Paweł II nadał mu godność prałata.

Czynności podejmowane przez ks. Prałata Wirwickiego, jako gospodarza parafii, mają wieloraki charakter i cele : wzbogacenie wyposażenia świątyni i jej otoczenia o nowe symbole kultu religijnego, upiększenie wnętrza kościoła, konserwacje obiektów i urządzeń, remont i unowocześnienie tak budynków, jak i wyposażenia technicznego, wreszcie wzniesienie nowych budowli potrzebnych wspólnocie parafialnej.

Ks. Franciszek Chylewski /11. 08. 1904 – 24. 01. 1980/

Ksiądz Franciszek Chylewski urodził się dnia 11.08.1904 roku w Gostycynie k. Tucholi w rodzinie Jana Chylewskiego i Marii Kwasigroch. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Gostycynie. Następnie podjął naukę w Gimnazjum Klasycznym w Grudziądzu, gdzie w 1925 roku odebrał świadectwo dojrzałości. Po studiach  w Seminarium Duchownym w Pelplinie, dnia 16.03.1929 roku z rąk ks. biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego przyjął sakrament kapłaństwa.

Jego pierwszą  placówką duszpasterską było Chmielno na Pomorzu/ 1.04 1929-1.09.31.12.1929/. Był tam krótko. Następnie został przeniesiony do Parafii pw. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim, gdzie pracował 9 lat, czyli aż do wybuchu II wojny światowej /1.1.1930-1.09.1939/.Pełnił tam m. in. obowiązki prefekta szkoły powszechnej . W 1934 roku dał egzamin proboszczowski. We wrześniu 1939 roku otrzymał wezwanie do wojska. Po klęsce kampanii wrześniowej ukrywał się na terenie Mławy. Pracował fizycznie-najpierw jako robotnik z łopatą ,później w rozlewni piwa i lemoniady oraz w mławskiej drukarni. Korzystał z pomocy finansowej mławskich księży. W marcu 1945 roku przybył do Nowego Miasta Lubawskiego nad Drwęcą w diecezji  Toruń. Na mocy uchwały podjętej na konferencji dekanalnej dnia 23.03.1945 roku został  tymczasowym administratorem parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim. Tam podjął trud organizacji życia parafialnego, zorganizował kuchnię dla ubogich .Początkowo jako katecheta nauczał religii w 3 ostatnich klasach szkoły powszechnej oraz 5-klasowej Powszechnej Szkole Wieczorowej .Później także w miejscowym gimnazjum. W 1954 rok ks. bp Kazimierz J. Kowalski mianował go radcą duchownym. Od 1.07.1956 roku rozpoczął pracę duszpasterską w Brusach, a 10.07 tegoż roku został proboszczem Konsulatorem Diecezji Chełmińskiej w miejsce ks. B. Gruninga.

Jako proboszcz wiele tu dokonał przez 23 lata pełnienia tego urzędu. Dzięki jego staraniom ogrodzono teren cmentarza grzebalnego .Zadbano też o cmentarz ofiar hitleryzmu.

W 1972 roku Pracownia Konserwacji Zabytków oddział w Toruniu wykonała okna witrażowe do bruskiego kościoła. W 1973 roku przeprowadzono remont zegara wieżowego. W 1976 roku remont organów. Założono radiofonizację ,ustawiono ołtarz posoborowy, konsekrowano kaplice i mury przykościelne. Latem 1966 roku ks. poważnie zachorował i przez kilka tygodni przebywał w chojnicki szpitalu. Po przejściu w sierpniu 1979 roku na emeryturę zamieszkał u swojej siostry w Nowym Mieście lubawskim. Zmarł 24.01.1980 roku  i został pochowany na nowomiejskim cmentarzu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ks. bp bernard Czapliński. Uczestniczyła w nim delegacja bruskiej parafii, której przewodniczył ks. prob. Zdzisław Wirwicki.

+3