Stowarzyszenie Rodzin Katolickich „SRK” w Brusach

Oddział bruski „SRK” został powołany 4 marca 1993 roku. Podlega Zarządowi Diecezjalnemu w Chojnicach, którego prezesem jest Piotr Stanke – poseł na Sejm obecnej kadencji. Oddział jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada swój statut, na podstawie którego podejmuje się wykonywania swoich celów i realizuje zadania . Stowarzyszenie posiada swój sztandar, poświęcony w 1998 roku.
I prezesem stowarzyszenia był śp. Tadeusz Pacak, a zastępcą Ewa Czapiewska. Po jego śmierci powołano nowe władze i wybrano nowy zarząd.
Stowarzyszenie działa przez swoich członków. Stawia sobie wysokie wymagania w porządku materialnym i duchowym i je realizuje.
Zaplanowane cele mają kontekst religijny i są realizowane zgodnie z Rokiem Kościelnym.
Stowarzyszenie głównie promuje katolicką rodzinę. Rozwija działalność na rzecz pogłębiania wiedzy religijnej jej członków ,m.in. przez cotygodniowe rozważanie tematyki biblijnej i katechizmu pod kierunkiem asystenta kościelnego –ks. Franciszka Pieleckiego, odbywają się dyskusje o problemach kościoła powszechnego.
Stowarzyszenie bierze aktywny udział w życiu parafii i diecezji. Prowadzone są dni skupienia modlitewnego, modlitwy w określonych intencjach, kultywowane tradycje kościelne. Jest realizowana pomoc rodzinom w różnych aspektach i wymiarach. Urządzane są pielgrzymki do sanktuariów w Polsce i zagranicę. Stowarzyszenie organizuje w Domu Nawiedzenia w ciągu roku 2 spotkania z ludźmi chorymi i starszymi .Każdego roku organizuje obchody Nocy Świętojańskiej w Męcikale.
Na uwagę zasługuje też działalność dobroczynna , m.in. zbiórka darów dla dzieci na Boże Narodzenie .W grudniu jest spotkanie opłatkowe dla chorych starszych i samotnych naszej parafii. Jest też wieczór wigilijny z udziałem duszpasterzy parafii, na który są zapraszani również inne organizacje, działające na jej terenie.
W Wielkim Poście stowarzyszenie organizuje i bierze udział w Drodze Krzyżowej na Kalwarii Gielewskiej .Raz w roku ma swoje dni skupienia. W bruskim kościele jest odprawiana msza św. homilią i Droga Krzyżowa z rozważaniami prowadzonymi przez członków stowarzyszenia.
W Dni Eucharystyczne w każdy czwartek, piątek i sobotę miesiąca spotykają się członkowie na modlitwie różańcowej-w czwartek modlą się za kapłanów, w piątek – za Ojczyznę, w sobotę –za rodziny z parafii.
W marcu organizują Marsz w Obronie Życia Poczętego-jest to pochód ulicami Chojnic. Podejmowane są też adopcje życia poczętego. W czerwcu członkowie spotykają się w Męcikale na mszy św. polowej w wigilię św. Jana i na poczęstunku.
Stałym zadaniem jest wiosenny-czerwcowy tygodniowy biwak we Wielu lub w innych miejscach położonych nad jeziorami przy współpracy Caritas dla ponad 100 dzieci, które z różnych względów życiowych kwalifikują się na ten wyjazd. Opiekują się nimi wolontariusze.
W lipcu przygotowuje się śniadanie w Domu Nawiedzenia dla pielgrzymów podążających ta drogą z Kościerzyny na Jasną Górę.
Wakacje to autokarowy szlak pielgrzymi. Wyrusza się wtedy do sanktuariów polskich i za granicą…Była Praga, Lwów, Słowacja, Włochy, Niemcy-Bawaria, Chorwacja – Medjugorje, Fatima Lourdes, La Salette.
Są organizowane wyjazdy na wartościowe filmy ido teatru. Przygotowuje się wystawy w Domu Kultury, np. z wystawę zdjęć z pobytu Ojca Św. w dniu 6 czerwca 1999 roku w Pelplinie.
Członkowie stowarzyszenia uczestniczą we mszy św. ze swoim sztandarem w święta kościelne i narodowe.
Stowarzyszenie korzysta z różnych dotacji, np. z Urzędu Miasta i Gminy w Brusach, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku, Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” w Gdyni. Dofinansowuje stowarzyszenie również Zarząd SKR w Brusach i Chojnicach. Jest też pomoc od osób indywidualnych.

Zarząd „SRK”
Prezes – Ewa Czapiewska
Wiceprezes – Teresa Cupa
Sekretarz – Władysława Pestka
Skarbnik – Janina Dorau
Członkowie zarządu: Stanisław Weltrowski

Stowarzyszenie liczy 30 członków.

Siedziba – Dom Nawiedzenia przy Parafii wszystkich świętych w Brusach

Kontakt:
Ewa Czapiewska – tel. 609 050 450