Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży „KSM”

KSM w Brusach zostało założone 26. 09. 1992 roku .Skupia wiele młodzieży – dziewcząt i chłopców. Pełni wiele różnych ról, łączy się tu wartościowa rozrywka z refleksją religijną i modlitwą. Urządza się biwaki dla dzieci i młodzieży, prowadzi rozrywki sportowe.., bierze udział w świętach religijnych. Stowarzyszenie ma swój sztandar.